nieuws

Facultatieve
Sponsors

Nieuwe uitspraken ombudsman voor het uitvaartwezen: draaien van verkeerd muziekstuk + 20 klachten over uitvaartondernemer. Maar welke?

18 augustus 2010

Zojuist zijn er twee uitspraken verschenen op de website van mr. K. Been, de Ombudsman voor het uitvaaartwezen.

Klacht 2010-22 gaat vooral over het draaien van een verkeerd nummer door het crematorium. Klaagster stelt daardoor niet van de koffietafel te hebben kunnen genieten. Feitelijk wenst zij dat de kosten daarvan in zijn geheel worden kwijtgescholden. De ombudsman vindt deze eis niet gerechtvaardigd. Verder blijkt maar weer eens dat nabestaanden zich onvoldoende realiseren, dat opdrachtgevers vanwege hun juridische band met de uitvaartondernemer niet zomaar gepasseerd kunnen worden.

Klacht 2010-32 heeft betrekking op een waslijst aan klachten, maar liefst twintig stuks.Na onderzoek blijkt een deel gegerond en een deel niet. Aan deze uitspraak is nog interessant, dat in eerste intantie onduidelijk is met welke uitvaartondernemer een overeenkomst is gesloten, a, b of c. Tegen a en b kan geen klacht worden behandeld door de ombudsman, tegen c wel.
Uiteindelijk wordt vastgesteld dat er voldoende aanleiding bestaat om te concluderen dat c zodanig is betrokken, dat een klacht daartegen behandeld kan worden.

De twee uitpraken zijn in hun geheel te lezen op www.klachteninstituutuitvaartwezen.nl.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE