nieuws

Facultatieve
Sponsors

‘Wet van dubbele bescherming’: ouders en kinderen verzwijgen dood om elkaar te beschermen

Meer dan helft volwassen kinderen heeft afscheid niet besproken met ouders

15 november 2018


55 procent van de volwassen Nederlanders met ouder(s) heeft het afscheid van hun ouder(s) nog niet met hen besproken. De meest genoemde reden hiervoor is dat ze wachten tot hun dierbare er zelf over begint. Dit blijkt uit onderzoek van NL-Eyes in opdracht van Monuta onder 2.100 Nederlanders. Volgens rouwdeskundige Leoniek van der Maarel vermijden ouders en kinderen het gesprek over de dood omdat ze elkaar in bescherming nemen.

Bijna de helft van de Nederlanders vindt het lastig om hun afscheid te bespreken met dierbaren. Als ze dit nog niet hebben gedaan is de meest genoemde reden dat ze wachten tot het overlijden onvermijdelijk is. In de meeste gevallen komt een overlijden onverwacht. Er is dan vaak weinig tijd en aandacht meer om na te denken over het regelwerk dat bij een afscheid komt kijken.

Rol van kinderen

Van de respondenten die het afscheid bespreekbaar hebben gemaakt heeft 88 procent de partner op de hoogte gebracht. Slechts de helft van de kinderen blijkt op de hoogte te zijn over het afscheid van hun ouder. Toch zijn het ook de kinderen die uiteindelijk een deel van een afscheid zullen regelen of een van de ouders bijstaan. Het is dan goed om te weten wat er moet gebeuren zodat zij weten wat ze moeten doen als een ouder onverwacht overlijdt.

“Kinderen vinden het lastig om met hun ouders over de dood te praten. Enerzijds komt dit doordat kinderen niet na willen denken over het verlies van een ouder. Anderzijds kunnen kinderen bang zijn dat ouders denken dat ze zitten te wachten op hun overlijden of hen oud vinden en dus bijna dood. Ouders willen hun kinderen niet belasten met verdrietige zaken zoals hun overlijden. Daarom spreken we hier over de wet van de dubbele bescherming: ouders beschermen hun kinderen en kinderen beschermen hun ouders. En als ze erover praten betekent het dat ze moeten accepteren dat ze dood zullen gaan. Extra lastig om het te bespreken is dat volwassenen niet meer dagelijks bij hun ouders zijn, een bezoek moet dan vooral leuk zijn en niet over moeilijke dingen gaan,” zegt rouwdeskundige Leoniek van der Maarel.

Uitstelgedrag 65-plussers

Wat ook opvalt in het onderzoek is dat nog zeker een derde van de 65-plussers, ongeveer 1 miljoen mensen in Nederland1, hun afscheid nog niet met dierbaren hebben besproken. 65-plussers noemen als belangrijkste reden dat ze hun toekomstige afscheid pas willen bespreken als blijkt dat overlijden onvermijdelijk is geworden. Op twee staat het niet kunnen vinden van een geschikt moment en op drie het niet willen belasten van dierbaren.

“Dat een opvallend groot deel van de 65-plussers nog steeds uitstelgedrag vertoont is niet verbazend. Bij hen speelt meer dan bij jongere mensen het gevoel dat ze op ieder moment kunnen gaan. Ze willen hun kinderen en dierbaren niet verdrietig maken en liever wachten met het bespreken van hun afscheid tot het overlijden onvermijdelijk is geworden. Maar wanneer is dat? Op het sterfbed, bij ziekte, op een specifieke leeftijd? Het geschikte moment om het te bespreken zal vooral door de persoon zelf gecreëerd moeten worden. En dat is heel moeilijk als ze nog niet kunnen accepteren dat ook zij dood zullen gaan. Als een dierbare er echt niet over wil praten, laat hem of haar het dan opschrijven en vertellen waar het ligt. Zo zijn nabestaanden voorbereid mocht het overlijden onverwacht gebeuren,” zegt Van der Maarel.

1 Bron

CBS: Bevolkingsontwikkeling: regio per maand

Reageer op dit artikel

Reacties:


nog geen reacties
Uw reactie op dit artikel

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE