nieuws

Facultatieve
Sponsors

Uitspraak ombudsman: grafrechten

17 februari 2020

Hieronder de uitspraak van de ombudsman uitvaart in een zaak waarbij een nabestaande een verschil van mening hebben over de termijn van de grafrechten en de kosten.

Beslissing van de ombudsman

Op basis van het bovenstaande oordeelt de ombudsman dat klager en het kerkhof tot een voor beiden acceptabele oplossing kwamen: het grafrecht van het betreffende graf wordt voor 50 jaar kosteloos verlengd. Helaas was tussenkomst van de ombudsman noodzakelijk om deze oplossing te bereiken, omdat de klachtbehandeling in eerste instantie te wensen overliet.

Ten overvloede

Het kerkhof zou er goed aan doen om extra aandacht te besteden aan correcte klachtbehandeling. Daarnaast verdient het aanbeveling om excuses aan te bieden als een onderdeel van de dienstverle-ning (in dit geval de klachtbehandeling) niet geschiedt, zoals een nabestaande zou mogen verwachten.

Reageer op dit artikel

Reacties:


nog geen reacties
Uw reactie op dit artikel

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE