nieuws

Facultatieve
Sponsors

Tweede Landelijke Kanker Herdenkingsdag

16 augustus 2000


Op vrijdag 8 september 2000 vindt in Muziekcentrum Vredenburg te Utrecht de tweede Kanker Herdenkingsdag plaats voor familieleden en andere naasten van mensen die aan kanker zijn overleden. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Nederlandse Kankerbestrijding / Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) samen met de Contactgroep Nabestaanden Kankerpatiënten (CNK).

In 1999 heeft het KWF in het kader van zijn 50-jarig jubileum voor het eerst een Kanker Herdenkingsdag georganiseerd. De behoefte aan en belangstelling voor deze dag bleek zo groot dat ook dit jaar is besloten zo'n landelijke bijeenkomst te organiseren.

De belangrijkste taak van het KWF is het financieren van wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is het KWF als maatschappelijke organisatie actief op het gebied van voorlichting en patiëntenbegeleiding. Kanker is een ziekte die diep ingrijpt, niet alleen in het leven van de patiënt, maar ook in dat van allen die erbij betrokken zijn. Het KWF steunt daarom activiteiten voor patiënten en naasten. Om diezelfde reden geeft het KWF nabestaanden van kankerpatiënten gelegenheid om samen met anderen stil te staan bij hun verlies. De behoefte hieraan is ook gebleken binnen de CNK.

Het programma van de Herdenking duurt van 19.00 tot 20.30 uur en bestaat onder andere uit gesproken herinneringen van nabestaanden. Deze worden afgewisseld met momenten van stilte en muzikale bijdragen van o.a. het koor van de Daniën den Hoedkliniek uit Rotterdam. De bijeenkomst wordt geleid door Violet Falkenburg. Na afloop is er tot 21.00 uur gelegenheid om met elkaar in de foyers na te praten. Ook vrijwilligers van de CNK en van andere organisaties, alsmede medewerkers van het KWF zijn beschikbaar voor een gesprek.

De bijeenkomst in Muziekcentrum Vredenburg is bedoeld voor nabestaanden van kankerpati?ten en is vrij toegankelijk. Er is plaats voor ruim 1200 personen. Belangstellenden dienen zich vooraf aan te melden. Een folder met aanmeldingskaart is onder meer verkrijgbaar bij het KWF, bibliotheken, apotheken en levensbeschouwelijke instanties. Voor degenen die de bijeenkomst niet kunnen of willen bijwonen, bestaat de mogelijkheid een herinneringskaart met een tekening, foto of gedicht in te zenden. Alle kaarten en bijdragen krijgen tijdens de Herdenkingsbijeenkomst een plaats in het Muziekcentrum.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE