nieuws

Facultatieve
Sponsors

Onderzoek De Wet op de lijkbezorging door gemeenten uitgevoerd, SGBO april 2007

10 april 2008

Door het SGBO, het onafhankelijke onderzoeksbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, is in 2007 in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken een onderzoek uitgevoerd naar de uitvoering van de Wet op de lijkbezorging door gemeenten. De tekst van het onderzoek is onlangs vrijgegeven. Het onderzoek spitste zich toe op capaciteitsproblemen van gemeenten op begraafplaatsen en de stijging van de kosten van het begraven. Het onderzoek wijst uit dat de kosten van begraven (in een algemeen graf) gemiddeld ongeveer even duur is als een crematie.
Het rapport is te raadplegen in de Bibliotheek van deze site.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE