nieuws

Facultatieve
Sponsors

O.W.M. Voorst U.A. en het uitvaartcentrum in Twello over naar DELA

9 mei 2007

De Onderlinge Waarborgmaatschappij Voorst U.A., gevestigd in Twello en Funeris b.v. bestaande uit de afdeling Uitvaartverzorging Voorst en rouwvervoer C.V.S. gaan over naar DELA. Op de Algemene Ledenvergadering van 24 april jongstleden is hiertoe besloten. De leden van OWM Voorst hebben zich op die datum positief uitgesproken voor overdracht van de verzekeringsportefeuille naar DELA per 1 januari 2007.

Funeris b.v., een 100% dochter van O.W.M. Voorst U.A., wordt geïntegreerd in In Pace DELA. Dat betekent dat ruim 175 uitvaarten worden samengevoegd met de In Pace-DELA uitvaarten en dat de reeds bestaande samenwerking op het gebied van rouwvervoer een organisatorische inbedding krijgt. De ca. 5.500 polissen in beheer bij O.W.M. Voorst U.A. worden overgedragen aan DELA Verzekeringen N.V.

Overname vanwege waarborging continuïteit voor leden
Op de Algemene Ledenvergadering gaf bestuursvoorzitter Adriaan Korthout een uitvoerige en goed gemotiveerde toelichting op de overname: “De overdracht aan DELA is voor alle belanghebbenden het beste. De opgebouwde rechten van de leden worden gegarandeerd en door haar sterke financiële positie kan DELA de premie voor de leden op een veel aantrekkelijker niveau houden dan wanneer OWM Voorst zelfstandig was gebleven. Bovendien wordt het batig saldo dat overblijft na de liquidatie van de waarborgmaatschappij aangewend voor een substantiële verhoging van het verzekerd kapitaal bij de leden.”

Uitvaartcentrum Funeris versterkt positie In Pace-DELA
Ben Kalter, directeur van In Pace-DELA in Oldenzaal is erg blij met de overname van Funeris. Kalter: “De driehoek Deventer-Apeldoorn-Zutphen was nog een blinde vlek in ons verzorgingsgebied. Op het gebied van vervoer werkten we al wel sinds een jaar samen met Funeris. En uitermate plezierig. Dat geeft ons vertrouwen dat onze 12 nieuwe collega’s van Funeris zich snel bij ons thuis zullen voelen”.

Vervolgstappen
Nu de leden zich positief over de overname van OWM Voorst hebben uitgelaten, kan de overeenkomst voor goedkeuring naar De Nederlandsche Bank worden toegestuurd en kan de overdracht worden gecommuniceerd. Na een maand is de overname dan definitief en kunnen de polissen worden ingevoerd in de DELA administratie.

Over DELA
Ruim 100 vestigingen, zo’n 1.000 medewerkers en 3 miljoen verzekerden maken de coöperatieve ledenorganisatie Draagt Elkanders Lasten (DELA) marktleider in de Benelux. DELA helpt mensen al 70 jaar tegen een eerlijke prijs met repatriëring, opvang, begrafenis, crematie, nazorg en financiële diensten op deze terreinen. Nabestaanden waarderen de dienstverlening met een negen. DELA heeft het Keurmerk Uitvaartwezen en na een recent vergelijkend onderzoek van de Consumentenbond kwam de Natura uitvaartverzekering van DELA als beste uit de bus. Sinds 2006 is DELA hoofdsponsor van het Nationaal Dames Volleybalteam.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE