nieuws

Facultatieve
Sponsors

Wet op de lijkbezorging officieel per 1 januari 2010 van kracht.

1 december 2009

Vandaag is het Koninklijk Besluit van 19 november jl., dat de inwerkingtreding van de wijzigingen van de Wet op de lijkbezorging regelt, gepubliceerd in het Staatsblad (2009, 501).
De gewijzigde wet zal van kracht worden met ingang van 1 januari 2010, met uitzondering van een paar artikelen, die op een later (door de Minister van Justitie) te bepalen tijdstip van kracht zullen worden.

Een groot deel van het nieuwe art. 10 a, dat de zogeheten NODO-procedure regelt, zal nog niet in werking treden omdat de praktische voorbereiding hiervan meer tijd in beslag neemt.
De NODO-procedure (Nader Onderzoek Doods Oorzaak) regelt de gang van zaken bij het overlijden van een minderjarige (iemand onder de leeftijd van 18 jaar), waarbij niet onomstotelijk vaststaat dat er sprake is van een natuurlijk overlijden, maar er ook geen verdenking is van een strafbaar feit.
Het gaat dus om een onverklaard overlijden van een minderjarige, dat ongeveer 150 tot 200 keer per jaar voorkomt.
De NODO-procedure maakt gebruik van een aantal speciaal samengestelde (medische) teams die binnen een paar uur kunnen beginnen met het achterhalen van de doodsoorzaak van de minderjarige.

Het eerste stuk van artikel 10 a, dat regelt dat bij het overlijden van een minderjarige de schouwende behandelend arts altijd eerst overleg moet plegen met de gemeentelijk lijkschouwer, voordat hij een verklaring van (natuurlijk) overlijden mag afgeven, wordt overigens wel van kracht.
Een tweetal op de NODO-procedure betrekking hebbende wijzigingen (in art. 74 en 75) worden dus ook nog niet van kracht.

Thanatopraxie (een tijdelijke balseming van de overleden) is dus vanaf 1 januari a.s. officieel toegestaan. De termijn waarop de uitvaart normaliter moet zijn geregeld wordt dan van vijf dagen gewijzigd in zes werkdagen. Daarnaast zijn er nog tal van andere wijzigingen.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE