nieuws

Facultatieve
Sponsors

Voorlichtingsfolders over obductie gereed

Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP)

2 augustus 2001

Eind juli 2001 presenteerde de Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) twee voorlichtingsfolders over obductie. Obductie, ook autopsie genoemd, is een inwendig onderzoek op een overleden persoon. Eén folder is bestemd voor nabestaanden van een overleden patiënt, de andere folder is bestemd voor artsen. De aanleiding om de voorlichting over obductie te verbeteren was de commotie die begin dit jaar in de media ontstond over het vermeende illegale bewaren van organen na obductie. Duidelijk is geworden dat veel mensen niet precies weten wat een obductie inhoudt en waarvoor men precies toestemming verleent.

De voorlichtingsfolder voor nabestaanden, die in samenwerking met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) tot stand is gebracht, legt aan nabestaanden uit wat obductie inhoudt, waarom obductie nuttig kan zijn en hoe de procedure verloopt. Expliciet vermeldt de folder enkele redenen voor het bewaren van weefsel en organen en dat nabestaanden hiertegen bezwaar kunnen maken. De tekst is te vinden op de websites van de NVVP (www.pathology.nl), de NPCF (www.npcf.nl) en de NVZ Vereniging van Ziekenhuizen (www.nvz-ziekenhuizen.nl).

De voorlichtingsfolder voor artsen heeft de NVVP ontwikkeld in samenspraak met de KNMG, waarbij de LHV en vijf wetenschappelijke verenigingen om commentaar is gevraagd. In deze folder wordt ten behoeve van de artsen, die obductie aanvragen en de nabestaanden daarover informatie moeten geven, de gang van zaken met betrekking tot onder meer het doel en belang van obductie, de obductieaanvraag, de toestemmingsvereiste, en de uitvoering van de obductie uiteen gezet.

De tekst van de folder vindt u hier:

Folder voor nabestaanden

Folder voor artsen

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >