nieuws

Facultatieve
Sponsors

Uitvaartgedichten van Bart FM Droog

24 januari 2005


Op 27 januari a.s. verschijnt ‘Voorgoed voltooide tijd’, een kleine bundeling van uitvaartgedichten van de Groninger stadsdichter Bart FM Droog.

Bart FM Droog is de bedenker van het concept 'gedichten bij eenzame uitvaarten'. Hij schrijft op verzoek van de Gemeente Groningen een gedicht voor mensen die zijn overleden zonder te traceren nabestaan-den en leest dit bij de uitvaart voor.

In navolging van dit Groningse initiatief heeft de dichter F. Starik in Amsterdam met een aantal collega's de zogeheten 'poule des doods' gevormd. Deze Amsterdamse dichters werken, op verzoek van de Gemeen-te Amsterdam, bij toerbeurt als 'dichter van dienst' met een gedicht mee aan het afscheid van in Amsterdam in eenzaamheid overledenen.

De Hondsrug Pers is een kleinschalige uitgeverij, die na een afwe-zigheid van 16 jaar uit Groningen sinds 2004 weer in de Stad is ge-vestigd. De Hondsrug Pers biedt schrijvers en dichters, die voor pu-blicatie van hun werk hun weg nog niet of niet meer via de commerci-ele uitgeverij zoeken, een betaalbare mogelijkheid hun teksten in kleine kring toch met lezers te delen.

Een andere belangrijke activiteit van de Hondsrug Pers is het op verzoek van nabestaanden verzorgen van herinneringsdrukken ter nage-dachtenis van hun overleden gelieven. Deze drukken bestaan uit boe-ken en boekjes, tekstprenten en herinneringsprentjes. Deze monument-jes van papier – en eventueel digitaal via het Internet – vormen een waardevolle tastbare herinnering en kunnen zonder uitzondering reke-nen op grote waardering.

Aan de Hondsrug Pers heeft Bart FM Droog nu een aantal van deze en andere uitvaartgedichten beschikbaar gesteld voor gebundelde publi-catie. Een deel daarvan is eerder gepubliceerd in de bundel 'Radio-actief'. F. Starik heeft ze van een inleidende tekst voorzien. Deze unieke, in beperkte oplage gedrukte uitgave is verkrijgbaar in de boekhandel voor de symbolische prijs van EUR 7,50. Het boekje kan ook rechtstreeks worden besteld via de website van de uitgever: www.dehondsrugpers.nl.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >