nieuws

Facultatieve
Sponsors

Rouw op je dak

EKR-symposium in Enschede "Rouw op je dak"

25 september 2006

Op zondag 8 Oktober 2006 van 10.30 tot 15.15 uur te Enschede, locatie: Crematorium Usselo

Deze dag is bedoeld voor iedereen, daar een ieder in zijn leven met rouw en verlies te maken krijgt.

EKR-SYMPOSIUM Enschede (Usselo)

“Rouw op je dak”
Lezing en toneelstuk

Op zondag 8 Oktober 2006
van 10.30 tot 15.15 uur
te Enschede, locatie: Crematorium Usselo

Doelgroep
Deze dag is bedoeld voor iedereen, daar een ieder in zijn leven met rouw en verlies te maken krijgt. Het toneelstuk gaat over de verlieservaring van 2 jongeren.Deze dag kan tot de verbeelding van jongeren en studenten spreken, die beroepsmatig met rouw te maken krijgen. Te denken valt aan studenten van de opleidingen “Welzijn en Gezondheidszorg “ (ROC’s), Pabo’s, SPH en dergelijke.

Programma

10.30 uur Ontvangst met koffie en thee

11.00 uur Welkom en opening

11.20 uur Thema lezing “Rouw op je dak”
door Riet Fiddelaers (www.in-de-wolken.nl)

Rouw op je dak:
Gemiddeld één op de veertig jongeren heeft meegemaakt, dat iemand uit het eigen gezin overleden is. Hun rouw is vaak verborgen. Aan de buitenkant is meestal niet te zien, hoe ze zich van binnen voelen. Dat maakt het voor ouders, leerkrachten en vaak ook voor de eigen vrienden moeilijk om de rouwende jongere te steunen.
Het denkvermogen van jongeren is op een volwassen niveau, waardoor ze kunnen begrijpen, wat dood zijn inhoudt. Maar op emotioneel vlak ligt het heel anders. Wanneer iemand in hun naaste omgeving overlijdt, valt hen dat “rouw op hun dak”. Dat geldt ook voor andere vormen van verlies, zoals bijvoorbeeld verlies van een relatie of echtscheiding van de ouders. Hoe kun je daar als opvoeder het beste mee omgaan? Hoe kun je jongeren bijstaan, die je afweren, terwijl jij ziet hoe ze worstelen met het verlies? In de inleiding wordt gekeken hoe jongeren omgaan met rouw en waarin zij verschillen van volwassenen.

Dr. Riet J.M. Fiddelaers-Jaspers publiceerde veel over en voor rouwende jongeren. Zij promoveerde op het thema jongeren en rouw. Riet werkt vanuit het Expertisecentrum “Omgaan met Verlies” en leidt mensen op, om te werken met rouwenden.

Deze lezing is een inleiding op het toneelstuk van vanmiddag.

12.30 uur Lunch

13.30 uur Toneelstuk
“Rouw op je dak”
door Theater Traxx (www.theatertraxx.nl)

Het toneelstuk gaat over twee vrienden van ongeveer 16 jaar. De hoofdrolspeler krijgt te maken met het overlijden van zijn vader. Zijn vriend krijgt te maken met een verbroken verkering. De vriendschap tussen de twee jongens komt onder druk te staan, omdat ze elkaar moeilijk kunnen bereiken. Ze begrijpen niet wat er gebeurt, willen geen aparte positie innemen, worstelen met tegenstrijdige gevoelens en vinden geen steun bij volwassenen.

15.15 uur Einde

De Stichting Dr. Elisabeth Kübler-Ross is een vrijwilligersorganisatie, die zich inzet om het gedachtegoed van Elisabeth Kübler-Ross te verspreiden en levend te houden. Elisabeth stimuleerde iedereen om te (blijven) werken aan het opruimen van opgestapelde, vaak pijnlijke, gevoelens. Dit om het denken, voelen en handelen rond leven, sterven en dood (weer) gezond te laten zijn.

Informatie en aanmelding
Schriftelijk of per e-mail, waarbij u de volgende gegevens instuurt:
naam/ adres/ telefoonnummer
Opsturen naar:
EKR Huis
Halterstraat 3c
7201 MV Zutphen
Tel: 0575 - 54 57 03 (dinsdag t/m donderdag van 10.00 - 14.00 uur )
E-mail: info@kubler-ross.nl
www.kubler-ross.nl

Aanmeldings- en administratiekosten € 10,- per persoon incl. lunch

Over te maken op Postgiro 216557 t.n.v. Stichting Dr. E. Kübler-Ross
o.v.v. “Rouw op je dak” uw naam en adres. Uw inschrijving is definitief nadat uw betaling is binnengekomen. Deelnemers uit de regio hebben voorrang bij inschrijving.

“Beautiful people do not just happen”.
“The most beautiful people I have known are those who have known defeat, suffering, struggle and loss and found their way out of the depths. These persons have an appreciation, a sensitivity and an understanding of life that fills them with compassion, gentleness and a deep loving concern”.
Dr. Elisabeth Kübler-Ross

Dit symposium is mede mogelijk gemaakt door Crematoria Twente Oost Nederland b.v.