nieuws

Facultatieve
Sponsors

Persbericht Stichting Dodenakkers.nl

19 februari 2003

In april 2001 startte de website 'Dood in Nederland' met een poging om het funeraire erfgoed in Nederland middels het World Wide Web in kaart te brengen. Vanaf het begin bleek er grote belangstelling te bestaan voor de website. Nu er anderhalf jaar later voldoende draagvlak en aandacht voor de website blijkt te bestaan, noopt groei tot een nieuwe stap. Daarom hebben de initiatiefnemers dan ook besloten om de website onder te brengen in een stichting: Stichting Dodenakkers.nl.

De doelstellingen van de website, het in kaart brengen en het beschrijven van het funerair erfgoed in Nederland, gelden ook voor de stichting. Daarnaast onderzoekt de stichting of ook op andere wijze het funeraire erfgoed onder de aandacht gebracht kan worden. Dit wil het onder meer doen door een Funerair Jaarboek uit te brengen.

Met de oprichting van de stichting willen de initiatiefnemers bewerkstelligen dat de toekomst van de website gewaarborgd blijft opdat ze kan blijven groeien. Personen of instellingen die de stichting willen ondersteunen kunnen dat doen door donateur te worden van de stichting. Het donateurschap bedraagt € 15 per kalenderjaar. Donateurs worden periodiek op de hoogte gehouden van mutaties op de website en krijgen korting op aanbiedingen van boeken op de website.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar http://www.dodenakkers.nl/stichting/index.html

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >