nieuws

Facultatieve
Sponsors

Nieuwe weg over kindergraven

1 september 2010

De gemeente Hoorn wil een nieuwe ontsluitingsweg naar de binnenstad aanleggen op de plek waar nu nog 113 kinderen liggen begraven. Hoorngids.nl meldt dat de gemeente een strook van 5 meter van gemeentelijke begraafplaats gesloten wil verklaren. De ruimte is nodig om de nieuwe ontsluitingsweg mogelijk te maken.

De 113 kinderen liggen begraven in 44 graven. In maart 1969 werd het laatste kind begraven op de strook die nu moet verdwijnen. Volgens Hoorngids.nl zijn alle huurovereenkomsten verlopen en rusten er geen rechten meer op de graven.

De gemeente wil in overleg met nabestaanden bekijken of mensen een herbegrafenis of crematie willen. Momenteel probeert de gemeente om de adressen van zoveel mogelijk nabestaanden te achterhalen. Maar niet alle nabestaanden zijn nog te traceren en daarom hoopt de gemeente met een publicatie in een regionaal weekblad mensen te informeren. Het college heeft besloten om een jaar de tijd te nemen om nabestaanden te informeren. In die tijd moeten deze mensen bepalen of ze willen dat er een herbegrafenis of crematie gaat plaatsvinden. Formeel gezien kunnen de nabestaanden ook nog in beroep gaan tegen de plannen om de ontsluitingsweg over de graven aan te leggen.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >