nieuws

Facultatieve
Sponsors

NIEUWE VOORZITTER YARDEN VERENIGING

30 november 2007


De ledenraad van Yarden Vereniging heeft zaterdag 24 november 2007 met algemene stemmen de heer H.L. Tiesinga uit Bant met ingang van 1 januari 2008 benoemd tot voorzitter van het hoofdbestuur van Yarden Vereniging.

Henk Tiesinga (58) is sinds 1 januari 2007 vice-voorzitter van Yarden Vereniging. Tiesinga is een ervaren bestuurder. Hij is onder meer Dijkgraaf van het Waterschap Zuiderzeeland, bestuurslid van de Unie van Waterschappen en voorzitter van de Koepel Windenergie Noordoostpolder. Daarnaast vervult hij nog diverse bestuursfuncties op zowel nationaal als internationaal niveau.

Sinds september 2003 was de heer W.P.M. Urlings bestuurslid en voorzitter van Yarden Vereniging. Op grond van het rooster van aftreden diende hij samen met de heer C.M. Leliveld de bestuursfunctie te beëindigen.

Vanaf 1 januari 2008 bestaat het hoofdbestuur van Yarden Vereniging naast de heer Tiesinga uit de dames C.J.A. van Lier-Broks (secretaris) en R.M. Zwetsman-Kooistra, en de heren P. Buisman (penningmeester) en B.A. Rutenfrans.

Yarden Vereniging
Yarden is van mening dat haar maatschappelijke betrokkenheid verder dient te gaan dan alleen het verzekeren en verzorgen van de uitvaart zelf. Daarom doet Yarden meer. Dit doet Yarden onder andere via Yarden Vereniging. De vereniging organiseert allerlei activiteiten die het nadenken over ‘de dood’ stimuleren.

Iedere uitvaart uniek. Yarden
Yarden is een jonge, snel groeiende uitvaartorganisatie, die voorlichting, verzekeringen en verzorging aanbiedt. Maximale aandacht voor iedere afzonderlijke klant en elke individuele wens is daarbij het vaste uitgangspunt. Want een uitvaart dient een unieke en bij de overledene passende gebeurtenis te zijn. Yarden is een vereniging die circa 900.000 verzekerden telt, marktleider is met 21 crematoria, beschikt over 41 uitvaartcentra, 6 begraafplaatsen en betrokken is bij circa 35.000 crematies en uitvaarten per jaar.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE