nieuws

Facultatieve
Sponsors

Nieuwe uitspraken van de Ombudsman voor het uitvaartwezen:

23 november 2010

Zojuist zijn er op de website van de Stichting Klachteninstituut voor het uitvaartwezen (www.klachteninstituutuitvaartwezen.nl) drie nieuwe uitspraken geplaatst.

Klacht 2010-66 gaat over de situatie dat het heel moeilijk is voor een nabestaande om inzicht te krijgen in de kosten van een uitvaart als er alleen een overzicht wordt gemaakt door de uitvaartverzorger van kosten die niet onder de verzekering vallen. Als daarbij door de uitvaartevrzorger fouten worden gemaakt of posten worden vergeten, is dat niet kenbaar voor de opdrachtgever.

Klacht 2010-50 gaat over het wel of niet genoemd zijn van tarieven door de uitvaartverzorger. De opdrachtgever is uitgegaan van bepaalde prijzen als vaststaand, maar dat wordt niet ondersteund door de stukken. Wel had er meer moeite gedaan kunnen worden door de uitvaartverzorger om de daadwerkelijke prijzen te achterhalen en die aan de opdrachtgever mede te delen.
Er wordt hier o.a. ook geklaagd over de hoogte van bepaalde tarieven. Hoewel de ombudsman daarover geen uispraak mag doen wil de ombudsman het beeld dat bij sommige nabestaanden bestaat dat een uitvaartonderneming altijd alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten mag doorberekenen aan de nabestaanden, corrigeren.

Klacht 2010-5 is een zogeheten 'waslijstklacht'. Deels is dit te wijten aan onduidelijkheid omtrent het opdrachtgeverschap. Hier werd op het laatste moment gewisseld van opdrachtgever. Overigens waren zowel de eerste als de latere opdrachtgever beiden geheel bij de uitvaart betrokken. De uitvaartverzorger had afspraken met verschillende nabestaanden gemaakt, die moeten dan ook worden nagekomen. Sommige klachten worden gegrond bevonden, andere niet. Een deel van de problemen is waarschijnlijk terug te voeren op de feestdagen.

Zie ook http://www.klachteninstituutuitvaartwezen.nl/qa.php

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >