nieuws

Facultatieve
Sponsors

Nieuwe natuurbegraafplaats: Eeuwigdurende grafrust in de natuur op Landgoed de Hoevens

26 maart 2013

Dit najaar start Landgoed de Hoevens in Alphen met de aanleg van een natuurbegraafplaats. Deze begraafplaats biedt de mogelijkheid tot een graf- en asbestemming in de natuur met als coulisse een eeuwenoud landgoed. Ter hoogte van de ‘Kruisbaan’, bij de Janshoeve, wordt hiervoor 15 ha landbouwgrond omgevormd tot nieuwe natuur. Daarmee krijgt de regio één van de 1e natuurbegraafplaatsen van Brabant met mogelijkheid tot eeuwigdurende grafrust. De opening wordt voorzien voor juni 2014.

Zelf een plek kiezen

Steeds meer mensen kiezen voor natuurbegraven. Daarmee worden zij onderdeel van de kringloop en dragen zij bij aan het creëren en of in standhouden van (nieuwe) natuur. Op natuurbegraafplaats de Hoevens zoeken mensen straks zelf een passende plek uit: bij een boom, aan de rand van een bos met uitzicht op de graanakkers of in een open veld. Hier kan het lichaam begraven worden in een kist of urn. Naast begraven is er ook volop rust en ruimte om te gedenken, rond te wandelen en te bezinnen. De locatie, vlakbij de Regte Heide, met oeroude grafheuvels, spreekt tot de verbeelding.

In harmonie met natuur

De natuurbegraafplaats blijft een natuurgebied, waarbij het milieu zo min mogelijk mag worden belast. Daarom is het verstrooien van as en het begraven van lichamen met een conserverende behandeling (thanatopraxie) niet mogelijk. Ook dienen de kleding van de overledene, maar ook bijvoorbeeld de kist en de grafmarkering van afbreekbaar materiaal gemaakt te zijn.

Ecologisch gebouw

Op de natuurbegraafplaats wordt een eigentijds ecologisch gebouw gerealiseerd, dat wordt vervaardigd van duurzame ‘landgoed-eigen’ materialen. Het gebouw zal sterk verbonden zijn met de omliggende natuur, met volop ruimte voor het houden van afscheidsceremonies. Maar ook zal het plaats bieden voor andere ingetogen activiteiten.

Bestemmingsplanprocedure

Voordat tot de aanleg van de natuurbegraafplaats kan worden overgegaan moet eerst de bestemmingsplanprocedure worden afgerond. Momenteel ligt het bestemmingsplan ter inzage ligt bij de gemeenten Goirle en Alphen-Chaam. Verwacht wordt dat voor de zomervakantie het bestemmingsplan wordt vastgesteld, zodat dit najaar met de aanleg en inrichting van de natuurbegraafplaats kan worden begonnen.
Voor meer informatie: www.natuurbegraafplaatsdehoevens.nl

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE