nieuws

Facultatieve
Sponsors

Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland tekenen overeenkomst

Een laatste rustplek in de natuur

10 maart 2014

Vanaf volgend jaar kunnen mensen wanneer zij overlijden een laatste rustplek vinden in een natuurgebied. Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland ondertekenen woensdag 12 maart op natuurbegraafplaats Heidepol in Arnhem een overeenkomst die begraafplaatsen in de natuur mogelijk maakt. Gezamenlijk zullen zij de komende jaren tien tot vijftien natuurbegraafplaatsen in Nederland inrichten. Natuurbegraven Nederland zorgt voor de exploitatie van de begraafplaats en de uitvoering van de uitvaart. Natuurmonumenten stelt natuurgebieden beschikbaar en onderhoudt en beschermt deze tot in de eeuwigheid. In 2015 zal de eerste natuurbegraafplaats op een natuurterrein geopend worden.

Met deze samenwerking speelt Natuurmonumenten in op een groeiende vraag uit de samenleving. Op een aantal plekken in Nederland worden al natuurbegraafplaatsen geopend. Als grootste zelfstandige natuurorganisatie met 735.000 leden wil Natuurmonumenten ook haar achterban deze mogelijkheid bieden. Algemeen directeur Marc van den Tweel: ,,In Engeland is natuurbegraven al langer in trek. Er zijn daar inmiddels ongeveer tweehonderdvijftig begraafplaatsen in de natuur. Nederland kent er zes.” Natuurmonumenten beheert zowel bos, heide als open veld. Deze natuurtypen zijn geschikt als natuurbegraafplaats.”


Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland gaan de komende jaren 10 tot 15 natuurbegraafplaatsen openen in Nederland.

Toegankelijkheid natuurgebieden

Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland onderzoeken in de provincies Brabant, Utrecht en Noord-Holland de eerste locaties. Dit onderzoek richt zich op de mogelijke gevolgen voor flora en fauna, de grondwaterstanden en eventuele archeologische waarden. Daarna start een procedure om een deel van het gebied te wijzigen naar ‘tijdelijke begraafplaats’. Natuurmonumenten gaat met omwonenden van de locaties in gesprek over de nieuwe functie van het natuurgebied. ,,98 procent van de natuurgebieden van Natuurmonumenten is vrij toegankelijk voor mensen. De nieuwe functie die een natuurgebied krijgt door het natuurbegraven, verandert de openstelling van onze gebieden niet”, onderstreept Marc van den Tweel.

Natuurbescherming

Een natuurgraf betekent een eeuwigdurende rust in de schoonheid van de natuur. Daarbij past geen grafmonument. Een houten gedenkteken met een persoonlijke tekst is wel mogelijk. Ook een grafkist mag, mits deze is gemaakt van afbreekbaar materiaal zoals hout, karton, zijde of katoen. Na de begrafenis neemt de natuur haar plaats weer in. “Door begraafplaatsen in natuurgebieden te realiseren komt er geld beschikbaar om de natuur te ontwikkelen en te onderhouden. Hierdoor wordt het gebied weer toegankelijk en kan het blijven bestaan als natuurgebied”, aldus René Poll van Natuurbegraven Nederland.

Kijk voor de meest uitgebreide informatie over het thema uitvaart in Arnhem op www.uitvaart-arnhem.nl.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >