nieuws

Facultatieve
Sponsors

Monuta presenteert graf- en crematiekosten 2019

2 april 2019

Er zijn grote verschillen in de graf- en crematiekosten per gemeente in Nederland. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Monuta naar de graf- en crematiekosten bij 1.684 begraafplaatsen en voor het eerst onder 85 crematoria. In Groningen zijn de kosten voor een graf1 het hoogst (7.306 euro), in Losser het laagst (733 euro). Een crematie2 is in Amsterdam met 406 euro het goedkoopst, Berkelland en Zutphen zijn met 985 euro het duurst. Hierbij is alléén gekeken naar de kosten van crematie zonder gebruik van faciliteiten en zonder begeleiding van nabestaanden, in sommige gevallen valt de asbestemming in de prijs.

Transparantie en uniformiteit

“Wanneer mensen zich willen voorbereiden op een toekomstige uitvaart is het belangrijk dat zij makkelijk en snel inzicht kunnen krijgen in de kosten die hiermee gepaard gaan,” zegt Frank Fransen, directeur Verzekeringen bij Monuta. “Wij zijn blij om te zien dat bijna negentig procent van de crematoria heeft meegewerkt aan het onderzoek. Vaak hebben zij zelfs de kosten op hun websites staan. Bij gemeentelijke begraafplaatsen zien we nog steeds dat zij hun prijzen op verschillende manieren presenteren. Dat maakt het voor een consument nogal ingewikkeld om een goede vergelijking te maken. Wij pleiten daarom voor transparantie en uniformiteit, zodat mensen beter kunnen vergelijken en weten waar ze voor betalen.”

Primeur crematiekosten overzicht

Voor het eerst dit jaar zijn de crematiekosten van 85 crematoria (88 procent) in het onderzoek van Monuta meegenomen. De kosten voor een crematie liggen lager dan voor een graf, omdat het om eenmalige kosten gaat. Kosten voor het begraven en grafrechten spelen hierbij namelijk geen rol. In 2018 koos 65 procent (bron: LVC) van de nabestaanden voor een crematie van hun dierbare. Gemiddeld kost een crematie in Nederland 747 euro. In de provincies Utrecht, Limburg en Zeeland zijn de kosten gemiddeld het laagst. In Drenthe, Flevoland en Gelderland zijn de kosten gemiddeld het hoogst. Het prijsverschil tussen de duurste (985 euro) en goedkoopste crematie (406 euro) is 579 euro. Genoemde kosten zijn alleen de kosten van het daadwerkelijk cremeren. Bijna alle crematoria rekenen daarnaast ook de kosten voor de asbestemming. Dit zijn kosten verband houdend met het vermalen van de asrestanten, het vullen van de urn en de overhandiging aan nabestaanden in een asbox. In Amsterdam bedragen deze kosten € 99. Omdat deze kosten verplicht zijn stijgen de daadwerkelijke kosten in Amsterdam van € 406 naar € 505. Verder zijn de tarieven die Monuta publiceert gebaseerd op een crematie zonder aanwezigheid van nabestaanden en zonder gebruik van accomodatie.

Groningen wederom hoogste grafkosten

De duurste en goedkoopste gemeentelijke begraafplaats bevindt zich, net als vorig jaar, in Groningen en Losser. Op begraafplaats Esserveld, in Groningen, kost een eenpersoonsgraf met een looptijd van dertig jaar 7.308 euro (7.129 euro in 2018). Alleen met toestemming van de gemeente is een nieuw graf mogelijk op deze begraafplaats. In de Overijsselse plaats Losser kost een eenpersoonsgraf met een looptijd van twintig jaar 733 euro (721 euro 2018). Een gemeentelijk graf in Nederland kost gemiddeld 3.094 euro. Particuliere begraafplaatsen zijn vaak goedkoper dan gemeentelijke begraafplaatsen.


1 grafrechten voor minimaal 20 jaar voor een eenpersoonsgraf, het is afhankelijk per gemeente of onderhoudskosten, kosten voor het plaatsen van een grafmonument en administratiekosten hier onderdeel van zijn

Zuid-Holland duurste provincie

De duurste provincies om begraven te worden bevinden zich in het westen. In Zuid-Holland zijn consumenten gemiddeld gezien het meeste geld kwijt aan een graf, gevolgd door Utrecht en Noord-Holland. De goedkoopste begraafplaatsen zijn te vinden in Limburg, gevolgd door Noord-Brabant en Friesland. Dat betekent overigens niet dat meer mensen in deze provincies kiezen voor een begrafenis. In 2018 werd 87 procent van de overleden inwoners van Limburg gecremeerd. In geen enkele andere provincie was het percentage zo hoog.

Toename grafkosten

De kosten voor een begraafplaats in Nederland zijn in 2019 met ongeveer twee procent toegenomen ten opzichte van 2018. In Friesland is de toename het hoogst met ruim drie procent. In Drenthe is de stijging het laagst met slechts 0,2 procent.


Over het graf- en crematiekostenonderzoek

Monuta heeft de grafkosten van 1.684 begraafplaatsen (algemeen, gemeentelijk en kerkelijk) in Nederland onderzocht. Daarbij zijn de kosten voor de grafrechten en de begraafkosten in kaart gebracht. Die zijn beiden nodig om een graf te kunnen krijgen in Nederland. Daarnaast zijn er 104 crematoria in Nederland gevraagd naar de kosten van een technische crematie met en zonder gebruik van de aula. 85 crematoria hebben gehoor gegeven aan deze vraag. Al deze kosten zijn in de online Graf- en crematiekostenmeter van Monuta inzichtelijk gemaakt.

Over Monuta

Monuta is sinds 1923 specialist op het gebied van afscheid en beschikt inmiddels over ruim honderd vestigingen en meer dan 1,5 miljoen verzekerden in Nederland. Monuta regelt uitvaarten, sluit uitvaartverzekeringen af en is een partner voor het bespreken en vastleggen van uitvaartwensen. Meer informatie is te vinden op www.monuta.nl.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >