nieuws

Facultatieve
Sponsors

Monuta praat met betrokkenen om onrust rondom plannen crematorium ENCI-gebied weg te nemen

27 mei 2014


Op 6 mei is er door middel van een workshop met betrokkenen gesproken over de plannen voor het meest duurzame crematorium ter wereld in het ENCI-gebied. Deze eerste workshop had als doel de meningen en vragen rondom de bouw van een crematorium met uitvaartcentrum in het ENCI-gebied te inventariseren. Zo’n 40 belangstellenden waren aanwezig bij de workshop.

De plannen voor het crematorium bevinden zich nog in de onderzoeks- en ontwikkelfase; er heeft nog geen besluitvorming door de gemeente plaatsgevonden. Monuta wil betrokkenen nu al laten meedenken. Manager Uitvaartzorg bij Monuta, Nicole Arets: “Het wordt een plek waar de inwoners van Maastricht kunnen komen om te herdenken en om afscheid te nemen van hun overleden dierbare. Wij vinden het daarom niet meer dan logisch dat zij in een vroeg stadium meedenken over de plannen.”

Tijdens de eerste workshop werd duidelijk dat de aanwezigen overwegend kritisch waren. Arets: “Het is logisch dat juist mensen met duidelijke bezwaren naar een dergelijke workshop komen. Maar wij zijn juist blij met deze input, want door de kritische uitingen krijg je een goed beeld van mogelijke angsten en twijfels die mensen hebben. Veel angst wordt veroorzaakt door zaken die onduidelijk zijn voor mensen, bijvoorbeeld hoe het zit met de uitstoot van de schoorsteen door verbranding. Terwijl de uitstoot van een crematorium nihil is, door alle filters die er gebruikt worden. Wij hopen met goede informatie deze angsten weg te nemen.”

De belangrijkste bezwaren tegen het crematorium met uitvaartcentrum zijn:
• de uitstoot van de schoorsteen door de verbranding;
• de rouwstoeten die door het ENCI-gebied en over de Maasboulevard zullen rijden;
• de angst dat recreanten worden afgeschrikt om naar het ENCI-gebied te komen;
• de exacte locatie van het crematorium in de overgangszone van het ENCI-gebied.

Er waren ook een aantal duidelijk voorstanders van het plan aanwezig. De belangrijkste pluspunten van een crematorium in het ENCI-gebied zijn:
• de mogelijkheid van cremeren in de gemeente Maastricht;
• de toegevoegde waarde van de omgeving voor de rouwverwerking.

Wijziging data workshops

Gezien de onrust onder betrokkenen op 6 mei, is besloten de tweede workshop van 3 juni voorlopig uit te stellen. Monuta hecht er zeer veel waarde aan om zorgvuldig met dit proces en de gevoelens van de betrokkenen om te gaan. Daarom heeft zij de verschillende vertegenwoordigers van de betrokken partijen gevraagd om gezamenlijk de zorgen en bezwaren verder te onderzoeken.

De workshop van 24 juni gaat vooralsnog gewoon door. Tijdens deze workshop zal Monuta reageren op de door betrokkenen aangedragen bezwaren en vraagstukken. De workshop start om 19.30 uur bij Stayokay in Maastricht. Aanmelden kan via maastricht@monuta.nl.

Over Monuta

Monuta is een landelijke uitvaartverzorger en -verzekeraar met 120 vestigingen en ruim 1,2 miljoen verzekerden. Monuta heeft ruim 90 jaar ervaring en weet daarom hoe moeilijk nabestaanden het vaak hebben na een overlijden. In een korte en emotionele periode moet veel worden geregeld. Door vooral praktische zaken uit handen te nemen, krijgen de nabestaanden de tijd en ruimte om persoonlijke keuzes te maken. Zo is Monuta de steun bij iedere uitvaart. Nabestaanden hebben het tenslotte al moeilijk genoeg.

Reageer op dit artikel

Reacties:


nog geen reacties
Uw reactie op dit artikel