nieuws

Facultatieve
Sponsors

Monuta en Yarden onderzoeken mogelijkheden fusie

Partijen tekenen intentieverklaring

26 februari 2013


Uitvaartondernemingen Monuta en Yarden zijn voornemens hun krachten te bundelen. Na een positief verlopen verkenning hebben partijen een intentieverklaring ondertekend. De komende maanden worden benut om de mogelijke samenwerking verder te onderzoeken en gezamenlijke businessplannen uit te werken. Daarnaast wordt er een due dilligence onderzoek uitgevoerd. De fusieplannen zullen ter toetsing aan de toezichthouders worden voorgelegd.

De voorgenomen fusie geeft gestalte aan de ambitie van beide ondernemingen om een leidende rol te spelen op het gebied van uitvaartzorg en uitvaartverzekeringen. De verwachting is dat gezamenlijke kracht en expertise meer mogelijkheden bieden om innovatieve diensten en producten te ontwikkelen. Daarnaast zal een betere geografische spreiding de toegankelijkheid van de uitvaartzorg voor klanten vergroten.

Een eventuele fusie geschiedt op basis van gelijkwaardigheid. Monuta en Yarden zijn ondernemingen van vergelijkbare omvang waarvan de aandelen in handen zijn van een stichting (Monuta) en een vereniging (Yarden). Beide ondernemingen geloven in de combinatie uitvaartzorg en uitvaartverzekeringen en onderschrijven dezelfde kernwaarden waarbij klant en kwaliteit centraal staan. Belangrijke speerpunten zijn de groei in de online dienstverlening en expansie in Duitsland.

Over Monuta

Monuta is een landelijke uitvaartverzorger en -verzekeraar met ruim 100 vestigingen en meer dan een miljoen verzekerden. Het hoofdkantoor is gevestigd in Apeldoorn. In 2011 bedroeg de omzet 226 miljoen euro en er werken 900 mensen. Met bijna 90 jaar ervaring weet Monuta daarom hoe moeilijk nabestaanden het vaak hebben na een overlijden. In een korte en emotionele periode moet veel worden geregeld. Door vooral praktische zaken uit handen te nemen, krijgen de nabestaanden de tijd en ruimte om persoonlijke keuzes te maken. Zo is Monuta de steun bij iedere uitvaart. Nabestaanden hebben het tenslotte al moeilijk genoeg.

Over Yarden

Yarden is een groeiende uitvaartorganisatie, die uitvaartverzorging, verzekeringen en voorlichting aanbiedt. Yarden telt bijna 1 miljoen leden en heeft 51 vestigingen. In 2011 bedroeg de omzet 168 miljoen en er werken 1.000 mensen. De ambitie van Yarden is helder, dé uitvaartorganisatie van Nederland zijn. Maximale persoonlijke aandacht voor iedere afzonderlijke klant en elke individuele wens is daarbij het vaste uitgangspunt. Niet voor niets is het motto van Yarden 'Iedere uitvaart uniek'. Door uitvaartwensen centraal te stellen, wil Yarden dat mensen zich bewust worden van hun wensen – en dat ze deze gaan vastleggen. Immers hierdoor kan een uitvaart worden uitgevoerd zoals de klant dat wil. Niet alleen voor zichzelf maar ook voor zijn of haar nabestaanden. Yarden weet uit ervaring dat een uitvaart een unieke en bij de overledene passende gebeurtenis dient te zijn zodat dit een positieve bijdrage levert aan de rouwverwerking.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >