nieuws

Facultatieve
Sponsors

Minister Plasterk gelast aanvullend onderzoek naar resomeren

20 oktober 2014

Tijdens het Algemeen Overleg Lijkbezorging in de Tweede Kamer op 16 oktober jl. heeft minister Plasterk toegezegd een verkenning te laten uitvoeren naar resomeren, een alternatief voor begraven en cremeren. Uit dit onderzoek moet blijken wat de ethische en milieuaspecten zijn van deze nieuwe uitvaarttechniek en of er maatschappelijk draagvlak voor bestaat.

De minister zal de Kamer in het voorjaar informeren over de bevindingen uit deze verkenning. Uitvaartorganisatie Yarden vindt het positief dat in de politiek de discussie over resomeren wordt gevoerd en draagt bij aan het consumentenonderzoek. Yarden hoopt dat er wetswijziging komt om de nieuwe vorm van lijkbezorging ook in Nederland succesvol te introduceren.

Bij resomeren, ook wel ‘bio-cremeren’ genoemd, wordt het lichaam van de overledene in water en loogzout onder hoge temperatuur en luchtdruk afgebroken. Wat overblijft, is een wit poeder, vergelijkbaar met asresten na een crematie. In Nederland voorziet de huidige Wet op de lijkbezorging in drie manieren van lijkbezorging: begraven, cremeren en ter beschikking stellen aan de wetenschap. De VVD heeft de minister gevraagd naar andere vormen van lijkbezorging te kijken. Yarden is voorstander van een wetswijziging om resomeren ook in Nederland te introduceren. In de Tweede Kamer stond het thema afgelopen donderdag op de agenda. Zo komen in de verkenning op verzoek van het CDA ook de veiligheidsaspecten van resomeren aan de orde. De SGP vindt het van belang dat ethische aspecten, zoals een respectvolle omgang met het lichaam van de overledene, worden meegenomen. Daarnaast willen partijen weten wat resomeren voor het milieu betekent.

Evenwichtige discussie

Minister Plasterk heeft benadrukt dat hij een breed maatschappelijk draagvlak als een voorwaarde beschouwt voor een mogelijke introductie van resomeren. De verkenning moet hierover mede uitsluitsel geven. Yarden levert hieraan een bijdrage door aanvullend onderzoek onder consumenten te verrichten. “Yarden ziet resomeren als een duurzaam alternatief voor de technieken die we al kennen en daarom willen wij dit ook mogelijk maken in Nederland. We vinden het belangrijk dat een discussie over deze nieuwe uitvaartvorm wordt gevoerd. Deze discussie is vergelijkbaar met het debat over cremeren, waarbij destijds ook grote weerstanden overwonnen moesten worden”, zegt Ron Bavelaar, directievoorzitter van Yarden. “Yarden wil hierin een voortrekkersrol vervullen. Zo is resomeren al sinds 2012 mogelijk in de Verenigde Staten, waar inmiddels 1.000 resomaties hebben plaatsgevonden. Ook kan resomeren een goed alternatief zijn voor de grote bevolkingsgroepen in ons land die om religieuze redenen niet voor cremeren kiezen dan wel de verkeerde associatie hebben bij cremeren.”

Reageer op dit artikel

Reacties:


nog geen reacties
Uw reactie op dit artikel

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE