nieuws

Facultatieve
Sponsors

Jaarverslag Ombudsman voor het Uitvaartwezen 2009 online

15 juni 2010

In de verslagperiode zijn in totaal 122 nieuwe meldingen van allerlei soort ontvangen. Deze meldingen worden in dit jaarverslag gesplitst in vragen en klachten, waarover hieronder meer.
Alle vragen e.d. die de ombudsman worden gesteld worden inmiddels, naast klachten, ook geregistreerd. Een vraag kan immers ook een verkapte klacht zijn. Daarnaast is interessant om na te gaan waarover zoal vragen worden gesteld.

Het grootste voordeel van het nummeren van alles dat bij de Ombudsman binnenkomt, is dat aan de hand van het betreffende registratienummer alle correspondentie en andere gegevens altijd zijn terug te vinden.

Per eind 2008 waren nog 14 klachten in behandeling, die in deze verslagperiode zijn afgehandeld.
De afhandeling van de genoemde 122 nieuwe meldingen+14 klachten uit 2008, samen 136 stuks was als volgt:

A. Toegewezen klachten 20
B. Afgewezen klachten 4
C. In bindend advies neergelegde schikkingen 4
D. Ombudsman niet bevoegd 47
E. Ombudsman niet-ontvankelijk 4
F. Vervallen klachten/vragen 47
G. Verzoek om herziening 1
H. Nog in behandeling 9

Totaal 136

In de verslagperiode zijn 28 bindende adviezen uitgebracht (categorie a, b en c), dit betreft zowel klachtenprocedures die in 2008 zijn gestart en zijn afgerond in 2009, als klachtenprocedures die geheel in 2009 zijn afgerond.

Download hier het Jaarverslag 2009

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE