nieuws

Facultatieve
Sponsors

Jaarverslag 2008 van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen staat online: 86 klachten in 2008 waarvan 16 toegewezen!

13 mei 2009

De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen houdt zich bezig met klachten van consumenten over een uitvaart. De Stichting heeft hiertoe een reglement opgesteld.
De Stichting heeft een Ombudsman aangesteld die de klachten op basis van hoor en wederhoor bestudeert en uitspraak doet. Vandaag publiceert de Stichting het jaarverslag van 2008.

In het verslagjaar zijn, naast een aantal vragen, in totaal 82 klachten ontvangen.
Per eind 2007 waren nog 4 klachten in behandeling, welke in deze verslagperiode zijn afgehandeld. De afhandeling van de genoemde 82 + 4 = 86 klachten was als volgt:
A. Ombudsman niet bevoegd: 21 klachten
B. Ombudsman niet-ontvankelijk: 3 klachten
C. Vervallen klachten: 13 klachten
D. Afgewezen klachten: 19 klachten
E. Toegewezen klachten: 16 klachten
F. Nog in behandeling: 14 klachten

Totaal: 86 klachten


In totaal zijn in het verslagjaar 16 vergoedingen toegekend, variërend van € 70,00 tot € 2869,00.Het aantal binnengekomen klachten per jaar verschilt nauwelijks in de loop van de tijd. Op een aantal uitvaarten per jaar van ongeveer 135.000 (2008) is het aantal klachten in 2008 van 86 stuks erg weinig.

Aantallen klachten
2006: 90
2007: 80
2008: 86

Het volledige rapport is hier te downloaden.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE