nieuws

Facultatieve
Sponsors

Incident leidt tot pleidooi voor inspectiedienst die begraafplaatsen en crematoria controleert

7 oktober 2014


Een incident uit 2013 heeft geleid tot een roep om herinvoering van de inspectiedienst die begraafplaatsen en crematoria controleert. In dat jaar trof een crematoriummedewerker 2 schedels in de crematieoven, terwijl er maar 1 kist was ingevoerd. Zowel de uitvaartondernemer als de crematoriumbeheerder waren er van overtuigd dat er maar 1 lichaam in de kist lag en dus werd de recherche ingeschakeld.

Het recherche-onderzoek toonde aan dat de familie de moeder van de overledene had opgegraven en samen met de as van de eerder overleden hond in de kist van de dochter hadden gestopt. Het was de wens van de dochter geweest om samen met moeder en hond gecremeerd te worden. Het opgraven van de resten van moeder was ook gebeurd met instemming van de begraafplaats. Hoewel familie en begraafplaats in strijd handelden met de Wet op de lijkbezorging heeft het Openbaar Ministerie besloten niet over te gaan tot strafrechtelijk onderzoek. De naam van het betreffende crematorium en begraafplaats zijn ook niet bekend gemaakt.

Het incident kwam aan het licht na vragen van SP'er Ronald van Raak en stichting Alert en Zorgzaam, die zich inzet voor het respectvol ruimen op begraafplaatsen. Van Raak pleit daarom voor een inspectiedienst die begraafplaatsen en crematoria controleert. Voorheen was het ministerie van VROM belast met de controles maar daar aan is een einde gekomen na de herziening van de Wet op de lijkbezorging in 2010.


Download het kamerstuk (pdf)

Hoe wordt een crematieoven geruimd?

Reageer op dit artikel

Reacties:


nog geen reacties
Uw reactie op dit artikel

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE