nieuws

Facultatieve
Sponsors

In augustus opnieuw oversterfte

3 september 2021


In augustus overleden wekelijks meer mensen dan verwacht, vooral in de eerste en laatste week. Die weken was er oversterfte. In week 34 (23 tot en met 29 augustus) overleden naar schatting bijna 2 900 mensen. Dat zijn er ongeveer 200 meer dan verwacht voor deze periode. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Dit nieuwsbericht beschrijft de sterfte in de afgelopen vier weken, week 31 tot en met 34 (2 tot en met 29 augustus). Deze vier weken lag de sterfte boven de verwachte sterfte en in de eerste en laatste week van augustus (week 31 en 34) was er oversterfte. Een maand eerder waren er weinig fluctuaties in het aantal overledenen en lag de sterfte net iets boven de verwachte sterfte en binnen het interval van gewoonlijke fluctuaties (en was er dus geen oversterfte in juli). De schatting voor de laatste week van augustus (week 34) ligt ongeveer 200 sterfgevallen boven de verwachting en buiten het interval van gewoonlijke fluctuaties (op basis van de schatting is er dus oversterfte). Het RIVM registreerde 36 overleden COVID-19-patiƫnten in week 34 (stand 31 augustus).


Bron: CBS

Sterfte bij Wlz-zorggebruikers en overige bevolking boven verwacht

In augustus lag de wekelijkse sterfte zowel voor mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz) als voor de overige bevolking boven de verwachte sterfte. Ook de schatting van week 34 ligt bij beide groepen boven verwacht. Er overleden in week 34 ongeveer 1 050 Wlz-zorggebruikers, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen. In de overige bevolking overleden ongeveer 1 850 mensen en was er sprake van oversterfte.

Sinds de laatste week van februari (week 8) lag de sterfte onder Wlz-zorggebruikers steeds onder de verwachte sterfte. Sinds eind mei (week 21) lag de sterfte rond de verwachte sterfte, sinds begin augustus boven verwacht, maar binnen het interval van gewoonlijke fluctuaties (er was dus geen oversterfte). In de overige bevolking was er vanaf de eerste week van april (week 14) tot en met half mei (week 20) en in de eerste week van juni (week 22) oversterfte.

Sterfte in alle leeftijden boven verwacht

De wekelijkse sterfte onder 80-plussers was in augustus hoger dan de verwachte sterfte. In week 34 overleden naar schatting bijna 1 550 mensen van 80 jaar of ouder, ruim 50 meer dan de verwachte sterfte voor die week. In de afgelopen vier weken in augustus overleden bijna 350 80-plussers meer dan verwacht. Tussen de tweede week van februari en eind april lag de sterfte in deze leeftijdsgroep onder de verwachte sterfte. Sindsdien schommelde de sterfte per week rond de verwachting. In week 25 was er ondersterfte.

Onder 65- tot 80-jarigen was de wekelijkse sterfte in augustus iets hoger dan verwacht. Er overleden per week ongeveer 900 mensen van 65 tot 80 jaar. In de afgelopen vier weken in augustus overleden bijna 200 mensen van 65 tot 80 jaar meer dan verwacht. Begin juni (week 22 en 23) was er oversterfte in deze leeftijdsgroep. Daarna nam de sterfte af, maar steeg weer vanaf begin juli (week 26). In de laatste week van juli (week 30) was er oversterfte.

Onder mensen jonger dan 65 jaar was de wekelijkse sterfte in augustus iets hoger dan verwacht, in de laatste week (week 34) was er op basis van de schatting oversterfte. In die week overleden naar schatting 450 mensen jonger dan 65, ruim 50 meer dan verwacht. In deze leeftijdsgroep was er tussen begin april (week 14) en eind april (week 17) oversterfte. Ook half mei (week 19), begin juni (week 22) en eind juni (week 26) was er oversterfte.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >