nieuws

Facultatieve
Sponsors

Gezonde groei voor Monuta; Deze week eerste Duitse polis verwacht

6 juni 2007

Monuta Uitvaartzorg en -verzekeringen maakt een gezonde groei door. Voor het vierde jaar op rij heeft Monuta een uitstekend financieel resultaat behaald. Met een stijging van circa 22% ten opzichte van vorig jaar is het nettoresultaat uitgekomen op ruim 22 miljoen euro. Monuta breidt haar werkgebied uit en verwacht nog deze week de eerste Duitse polis te verkopen.

Ook over 2006 heeft het uitvaartbedrijf een positieve stabiele bijdrage aan het resultaat geleverd. De nettowinst van € 2.252.000 ligt op vrijwel gelijk niveau als het jaar 2005. In het afgelopen jaar heeft het uitvaartbedrijf kunnen profiteren van de toenemende bijdrage van de crematoria. Het verzekeringsbedrijf vormt met een nettowinst van bijna 20 miljoen de belangrijkste drijvende kracht achter de gezonde financiële ontwikkeling. Dit is de basis voor de investeringen die Monuta jaarlijks doet om uit te breiden en de landelijke infrastructuur op een kwalitatief hoog niveau te houden. In 2006 is zelfs voor een recordbedrag van € 14 miljoen geïnvesteerd, waarbij de financiering met eigen middelen heeft plaatsgevonden.

In 2006 heeft het uitvaartbedrijf 17.938 uitvaarten mogen verzorgen, circa 650 opdrachten minder dan in 2005. Belangrijkste reden hiervoor is het feit dat de landelijke sterfte opnieuw lager is uitgekomen dan het jaar ervoor.
Gecombineerd met de continue stroom van nieuwe toetreders in de uitvaartverzorgingsmarkt, zijn de marktomstandigheden ook in 2006 als moeilijk te kenschetsen. Met de stijging van 6,5% in het aantal crematieopdrachten, is het belang van de crematoria verder uitgebouwd.
Monuta verwacht dat deze trend zich in de toekomst zal doorzetten. De nieuw gerealiseerde crematoria in Zoetermeer en Kerkrade zullen hieraan een belangrijk aandeel leveren.

In 2006 zijn 209 nieuwe assurantiekantoren een samenwerking met Monuta aangegaan, waarmee het aantal op 2.684 komt. Ook het relatief nieuwe districutiekanaal 'volmachten' draagt steeds verder bij aan de resultaten.
Door ondersteuning vanuit Monuta op zowel ICT- als marketinggebied, worden de volmachtkantoren in staat gesteld om op eenvoudige wijze hun pakketpolissen te verbreden met de uitvaartverzekeringen van Monuta. De 41 nieuwe volmachtkantoren in 2006 geven het succes aan van deze formule.

In maart 2007 heeft Monuta in Düsseldorf haar Duitse vestiging geopend. Met de opening van deze eerste buitenlandse vestiging geeft Monuta verder invulling aan haar groeiaspiraties. Door het wegvallen van de uitvaartdekking in het Duitse ziekenfonds, ligt er een enorme verzekeringsbehoefte op het gebied van uitvaart. Daarnaast biedt de Duitse markt Monuta de mogelijkheid om haar kennis en ervaring op het gebied van uitvaartverzorging over te brengen. In Nederland kiest Monuta bewust voor het professionele intermediair. Op de Duitse markt zal Monuta voorlopig alleen werken via het directe kanaal. De technische kant van de polis wordt in Apeldoorn geheel digitaal uitgevoerd.

Monuta (www.monuta.nl) heeft al meer dan 80 jaar ervaring in het regelen en verzorgen van uitvaarten volgens de meest uiteenlopende, persoonlijke wensen. Dankzij een landelijk netwerk van uitvaartcentra en betrokken medewerkers die ruimte geven voor eigen ideeën rondom de uitvaart is elke uitvaart bij Monuta in vertrouwde handen. Monuta uitvaartverzekeringen worden verkocht via bijna 2.700 onafhankelijke tussenpersonen.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE