nieuws

Facultatieve
Sponsors

Geen crematorium op begraafplaats Kovelswade

26 januari 2018


De realisatie van een crematorium op begraafplaats Kovelswade, zoals die door twee initiatiefnemers aan het College van Burgemeester en Wethouders is voorgelegd, is niet haalbaar. Zo luidt de conclusie van het haalbaarheidsonderzoek dat het College heeft laten uitvoeren. Aanleiding voor het onderzoek was het initiatief van twee Utrechtse uitvaartondernemers om een crematorium te beginnen op de begraafplaats.

“Het initiatief van de twee uitvaartondernemers wilden wij serieus verder onderzoeken. Het gaat hier om een monumentale begraafplaats. Wij wilden niet over één nacht ijs gaan,” aldus wethouder Kees Geldof (Openbare Ruimte, Groen, Erfgoed en Monumenten). “Daarom hebben we de tijd en ruimte genomen voor een goed en degelijk haalbaarheidsonderzoek. In het rapport staat een aantal conclusies, op basis waarvan dit besluit is genomen.”

De monumentale waarde van de begraafplaats vormde een belangrijk uitgangspunt. In het haalbaarheidsonderzoek is onder meer gekeken naar mogelijke locaties voor het crematoriumgebouw, de gevolgen voor het verkeer en de parkeergelegenheid. Ook heeft een nadere bestudering van de milieu wet- en regelgeving voor crematoria plaatsgevonden. Expliciet is aandacht besteed aan de belangen van rechthebbenden (nabestaanden) op de betreffende graven. Op basis van het haalbaarheidsonderzoek heeft het College van Burgemeester en Wethouders geoordeeld dat het voorliggende initiatief voor een crematorium op begraafplaats Kovelswade niet haalbaar is.

Geen geschikte plek gevonden
Buurt protesteerde tegen komst crematorium

Geen geschikte plek gevonden

Zo is gebleken dat er geen plek is gevonden voor het crematorium, waarbij het monumentale karakter niet wordt verstoord, die met het oog op de toekomst tevens volledig voldoet aan milieueisen en waarbij nabestaanden geen bezwaar hebben tegen de eventuele verplaatsing van graven ten behoeve van de nieuwe bebouwing voor een crematorium.

Ongewenst effect uitbreiding aantal parkeerplekken

De ingebruikname van een crematorium zou ook een uitbreiding betekenen van het aantal benodigde parkeerplekken op het voorterrein van de begraafplaats. Uit het haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat een dergelijke uitbreiding niet mogelijk is, zonder de architectonische waarde van het voorplein aan te tasten. Dit vindt het college niet wenselijk.

Inbreng van betrokken buurtbewoners

Een aantal betrokken buurtbewoners heeft een visiedocument gepresenteerd, ondersteund met een petitie tegen de komst van een crematorium. De kritische punten die zij in het document beschreven (onder meer over de eventuele gevolgen voor de luchtkwaliteit en de toename van verkeersdrukte) zijn expliciet meegewogen in het haalbaarheidsonderzoek.

Zowel de uitvaartondernemers die het initiatief voor het crematorium hebben genomen, als het bewonerscomité zijn inmiddels op de hoogte gesteld van het besluit van het college.

Kijk voor uitgebreide informatie over het thema uitvaart in Utrecht op www.uitvaart-utrecht.nl

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE