nieuws

Facultatieve
Sponsors

Eisen leerbedrijf Nationaal Vakdiploma Uitvaartzorg vastgesteld

22 september 2016

Stichting Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) heeft de eisen aan leerbedrijven voor het Nationaal Vakdiploma Uitvaartzorg vastgesteld. Ook de eisen voor de praktijkbegeleiders zijn nu bekend. Daarmee zijn alle ingrediënten voor het vakdiploma vastgesteld. De NaVU is per 1 juli 2016 de samenwerking aangegaan met opleidingsinstituut SOVO, die het examenbureau verzorgt.

De eisen aan het leerbedrijf


Een leerbedrijf heeft een belangrijke functie binnen het vakexamen. Het leidt kandidaten op tijdens de praktijkstage voor het vakexamen. Voor leerbedrijven zijn de volgende eisen opgesteld:
  • Het leerbedrijf zorgt voor een veilige en inspirerende (leer)omgeving.
  • Het leerbedrijf stelt voldoende tijd, middelen en ruimte beschikbaar voor de praktijkstage.
  • Het leerbedrijf kan deskundige begeleiding bieden via een praktijkbegeleider bij het uitoefenen van de dagelijkse taakvoering.

Met deze eisen waarborgt de NaVU de kwaliteit van de opleiding van de kandidaat. Een totaaloverzicht van de eisen is te vinden op de site van de NaVU.

Start praktijkstage

Zodra de eerste leerbedrijven bekend zijn, starten de praktijkstages en kan aan het stageverslag worden gewerkt. Begin 2017 kunnen naar verwachting de eerste theoretische examens worden afgelegd.

Voordelen voor leerbedrijven

Het registeren van een onderneming als erkend leerbedrijf heeft de volgende voordelen:
• De onderneming zorgt ervoor dat nu en in de toekomst vakmensen in de uitvaartzorg werkzaam zijn.
• Door de aanwezigheid van gemotiveerde kandidaten in het bedrijf hebben erkende leerbedrijven de ervaring dat ook het eigen, vaste, personeel scherp en gemotiveerd blijft. De kandidaten zijn immers in het bezit van actuele kennis over het vak.
• Met het opleiden van kandidaten wordt (maatschappelijke) betrokkenheid en aandacht voor kwaliteit getoond. Ook opdrachtgevers/klanten waarderen dit.

Aanmelding leerbedrijf

Ondernemingen kunnen zich aanmelden via het ‘aanmeldingsformulier leerbedrijf’. Dit formulier is te vinden op www.navu.nl/leerbedrijf. Indien een onderneming voldoet aan de eisen, wordt zij een leerbedrijf. Na de eerste stageperiode bekijkt het examenbureau NaVU, of de onderneming definitief geschikt is als leerbedrijf.

Reageer op dit artikel

Reacties:


nog geen reacties
Uw reactie op dit artikel

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE