nieuws

Facultatieve
Sponsors

Een prachtig boek met de titel “Leven met de Dood”, geschreven door historica Kitty de Leeuw.

Geschiedschrijving Crematorium voor Tilburg en Omstreken.

4 december 2009


Dit jaar, 2009, is het 25 jaar geleden dat de Stichting Beheer Crematorium voor Tilburg en Omstreken werd opgericht, na een periode van voorbereiding door enkele werkgroepen die vanuit de Vereniging Dekenaat Tilburg-Goirle waren geformeerd. Twee jaar nadat de Stichting van start ging, werd op 3 december 1986 het Crematorium voor Tilburg en Omstreken door burgemeester Letschert officieel geopend.

Terugkijkend op deze periode van 25 jaar constateerde het huidige Stichtingsbestuur dat de geschiedenis van het Crematorium nergens systematisch was vastgelegd. Besloten werd deze geschiedenis door historica Kitty de Leeuw op basis van interviews en documentenstudie te laten beschrijven en in boekvorm uit te brengen.

Het boek gaat in op de totstandkoming van het Crematorium en op de enorme groei en veelzijdige ontwikkelingen die daarna plaatsvonden. In de afgelopen 25 jaar is het Crematorium uitgegroeid tot een instituut dat hecht is geworteld in de Midden-Brabantse gemeenschap. Het boek gaat ook in op de interne organisatie, de verschillende afdelingen binnen het Crematorium – de afdeling crematies, de restauratieve dienst en de afdeling gedenktekens – worden alle apart onder de loep genomen. Dat geldt ook voor het management van het Crematorium en voor het Stichtingsbestuur.

Vanaf het begin heeft de Stichting gewild dat het Crematorium voor Tilburg en Omstreken meer zou zijn dan een louter commerciële instelling. Op de eerste plaats wenst de Stichting natuurlijk een Crematorium dat zo zorgvuldig en respectvol mogelijk een overledene op waardige wijze cremeert, met inachtneming van de wensen van de overledene en van de nabestaanden. Daarnaast wordt echter ook een ideële doelstelling nagestreefd, die verder reikt dan dat. Zo faciliteert de Stichting initiatieven voor lezingen, herdenken en ondersteunt zij personen en instanties die professioneel of als vrijwilliger stervenden begeleiden en steun bieden bij rouwverwerking.De uitgave van dit boek past binnen de ideële doelstelling, omdat hiermee de lezers worden geïnformeerd over de dood. Voorafgaand aan de eigenlijke geschiedenis van het Crematorium is namelijk ook een beknopte geschiedenis opgenomen van het denken en doen rondom sterven, uitvaart en rouwen in de periode vanaf 1900 tot 2009, waarbij Tilburg en omgeving centraal staan. De Stichting hoopt dat dit boek er toe zal bijdragen dat het taboe rond sterven, begraven en cremeren weer wat verder wordt doorbroken. Daarnaast is het boek uitdrukkelijk bedoeld om de doelstellingen en activiteiten van het Crematorium onder de aandacht te brengen van zoveel mogelijk mensen binnen de Tilburgse en Midden- Brabantse gemeenschap. Het boek met als titel “Leven met de dood” is thans gereed en wordt op 18 december a.s. officieel gepresenteerd.

www.crematoriumtilburg.nl
info@crematoriumtilburg.nl
telefoon 013-4686204

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE