nieuws

Facultatieve
Sponsors

Dinsdag 13 januari 2009: thema-avond "Uw uitvaart is uw laatste reis" (regio Limburg)

Een afscheid in stijl

30 december 2008

Yarden Vereniging rondom het levenseinde organiseert op dinsdag 13 januari 2009 een thema-avond in het Yarden & Goemansuitvaartcentrum te Gennep. Aanvang lezing 20.00 uur

Een van de belangrijkste beslissingen rondom een uitvaart is de keuze tussen begraven of cremeren.
Soms is de religieuze achtergrond van de overledene de reden van de keuze.
Maar ook soms, is het de persoonlijke voorkeur. Helaas gebeurt het nog steeds, dat na een plotseling overlijden de nabestaanden niet weten wat de persoonlijke voorkeur van de overledene is.

Hierdoor komt het voor, dat de nabestaanden later spijt hebben van de gemaakte keuze ( s ). Laat men dit over aan de nabestaanden of zijn eigen initiatieven vooraf belangrijk. Het is daarom zeer zinvol, dat men zijn of haar persoonlijke keuze kenbaar maakt. Dit kan in een persoonlijk gesprek met je dierbare of door middel van een uitvaartwensenregistratie.

Yarden regio Limburg, nodigt belangstellenden uit voor de thema-avond: "EEN AFSCHEID IN STIJL " of anders gezegd: "UW UITVAART IS UW LAATSTE REIS, REGEL HET NU ".

Uitvaartconsulent Hans van Amstel wil met deze lezing mensen helpen hun keus te bepalen.

Aanmelding; brakelh@xs4all.nl of 077-4746307