nieuws

Facultatieve
Sponsors

DELA: Grenswaarden gevaarlijke stoffen tijdens lichte balseming (thanatopraxie) niet overschreden

DELA is blij dat onderzoek aantoont dat gevaren meevallen en bekijkt op welke wijze zij de behandeling kan blijven aanbieden

9 juli 2021


Bron: CMO

Uit een vervolgonderzoek dat DELA heeft laten doen naar de vraag hoeveel gevaarlijke stoffen er nu daadwerkelijk vrijkomen tijdens een lichte balseming, blijkt dat er sprake is van een lage blootstelling aan de gevaarlijke stof formaldehyde. Hierbij wordt geen grenswaarde overschreden.

DELA liet dit onderzoek uitvoeren omdat eerder onderzoek uitwees dat mogelijk de gezondheid en veiligheid van medewerkers in het geding was bij lichte balseming. DELA vindt lichte balseming nog altijd een mooi alternatief bij thuisopbaring, maar zal de behandelingen op haar eigen locaties niet hervatten omdat er uit voorzorg aanvullende maatregelen nodig zijn. Deze (vereiste) maatregelen laat DELA graag aan gespecialiseerde bedrijven over. DELA bekijkt nog op welke manier lichte balseming nog aangeboden kan worden aan haar leden en niet-leden.

Stoffenmanager

Jack van der Putten, directeur uitvaartdiensten bij coöperatie DELA: “Ik ben blij dat de uitkomsten van het eerste onderzoek niet worden bevestigd en dat de grenswaarden niet worden overschreden. We vonden de risico’s die mensen op basis van dit eerste onderzoek zouden lopen niet acceptabel. Veiligheid staat bij ons voorop. Dat het nu blijkt mee te vallen, is goed nieuws. Maar formaldehyde is en blijft een stof die geclassificeerd wordt als kankerverwekkend.”
In het eerste onderzoek zijn blootstellingsbeoordelingen aan gevaarlijke stoffen uitgevoerd met het model Stoffenmanager. Dit is binnen de ARBOwet en Integrale Veiligheidskunde een bekende en gerenommeerde onderzoeksmethode. In dit model worden veiligheidsfactoren gebruikt, waarbij voor een voorzichtige benadering wordt gekozen. Als met behulp van Stoffenmanager de berekende blootstelling onder de grenswaarde is, dan zal dat in de praktijk ook zijn. Als de modelberekening tot een blootstelling boven de grenswaarde leidt, vraagt dit om nader onderzoek, bijvoorbeeld door de daadwerkelijke blootstelling in de praktijk te meten. Om die reden liet DELA een vervolgonderzoek uitvoeren.

Ondersteuning zoektocht alternatieve middelen

De beslissing die DELA dit voorjaar nam om tijdelijk te stoppen zorgde voor discussie in de uitvaartwereld. Jack van de Putten: “We begrijpen dat onze beslissing om tijdelijk te stoppen voor anderen onverwachts was. Daarom hebben we vaart gezet achter het vervolgonderzoek en zijn we in gesprek gegaan met de experts binnen en buiten DELA.” DELA benadrukt dat lichte balseming een mooie en betekenisvolle vorm is van opbaring. De overledene ziet er vaak natuurlijker uit en omdat het lichaam niet koud aanvoelt, ervaren de nabestaanden dat ze hun dierbare nog even dichtbij zich hebben. De mooie herinneringen die dan ontstaan worden nog lang gekoesterd. DELA blijft daarom actief meewerken aan de zoektocht naar alternatieven voor formaldehyde. Initiatieven om formaldehyde vrije vloeistoffen voor thanatopraxie te ontwikkelen kunnen op de steun van DELA rekenen.

Meer informatie

Voor meer informatie over thanatopraxie, zie Thanatopraxie.nl

Reageer op dit artikel

Reacties:


nog geen reacties
Uw reactie op dit artikel

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE