nieuws

Facultatieve
Sponsors

DELA draagt last van inflatiecorrectie voor haar leden

5 juni 2012

DELA Coöperatie heeft operationeel een goed jaar achter de rug. De marktaandelen zijn toegenomen en de omzet van de operationele activiteiten is met 7% gegroeid tot € 465 miljoen. De ontwikkelingen op de financiële markten hebben het resultaat onder druk gezet. Desondanks heeft DELA er voor gekozen om voor een bedrag van € 84 miljoen, meer dan 30% van het premie-inkomen, de last van de inflatiecorrectie voor haar leden te dragen. De keuze om de last van inflatie niet volledig in de premies door te berekenen, betekent dat DELA 2011 met € 72 miljoen in de min heeft afgesloten. Was dit via premieverhogingen gefinancierd, dan had de coöperatie zwarte cijfers geschreven. Met een goed operationeel resultaat van € 103 miljoen en een sterke solvabiliteit van bijna zeven keer de minimumnorm, is DELA in staat de last van de inflatie uit eigen reserves te financieren.

Goed jaar

In 2011 versterkte DELA haar marktaandeel in alle relevante markten. Per saldo verwelkomde DELA 45.000 nieuwe verzekerden en groeide tot bijna 3,25 miljoen mensen. Vooral de groei van het marktaandeel in overlijdensrisicoverzekeringen was opvallend. In één jaar schoot het marktaandeel van DELA van 4 procent naar meer dan 10 procent. De omzet van de operationele activiteiten groeide met ruim 7 procent tot € 465 miljoen. Met bijna 40.000 uitvaarten vergrootte DELA ook haar marktaandeel in uitvaartverzorging. De grote projecten van de strategie 2010 – 2014, onder de noemer ‘Operatie Springplank’ zijn allemaal in uitvoering en als gevolg van overnames en insourcing steeg het aantal medewerkers tot bijna 1.500. Kortom, DELA heeft een goed jaar achter de rug.

Gepast optimisme

Net als alle andere verzekeraars zal DELA voorlopig nog rekening moeten houden met forse tegenwind op economisch en financieel terrein. De actuele zeer lage stand van de rente is een punt van zorg. De opbrengsten van haar vermogen zijn daardoor lager en DELA moet haar zeer langlopende verplichtingen tegen deze lage rentestand waarderen. Ondanks aangescherpt risicomanagement ziet DELA de toekomst met gepast optimisme tegemoet.

Nieuwe commissaris

Tijdens de Algemene Vergadering van zaterdag 2 juni nam de heer prof. mr. S.C.J.J. Kortmann afscheid als lid van de Raad van Commissarissen. De heer prof. mr. C.J.H. Jansen werd door de leden gekozen tot nieuwe commissaris. Zij benoemden de heer Kortmann tot erelid van de coöperatie.

Reageer op dit artikel

Reacties:


14 augustus 2012 om 22:16

Mark

Hoeveel reserves heeft Dela en gaan zij dit volhouden? Waar vind ik deze cijfers?


6 juni 2012 om 13:14

Erik

Prima resultaten, een compliment waard!


Uw reactie op dit artikel

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE