nieuws

Facultatieve
Sponsors

De Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen brengt Handleiding Islamitisch Begraven op de markt

20 november 2007


De Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen heeft een Handleiding Islamitisch Begraven uitgebracht die op 22 november 2007 aan de LOB-leden wordt gepresenteerd.
Daarna is deze uitgave ook beschikbaar voor andere belangstellenden

De LOB – de belangenvereniging voor houders van begraafplaatsen - werd de afgelopen jaren regelmatig geconfronteerd met vragen over het onderwerp islamitisch begraven.

Pauline Harmsen, adviseur en projectleider op het gebied van begraafplaatsenbeheer en landelijk consulent voor de LOB stelde daarom deze Handleiding samen en schetst daarin een beeld van de huidige ontwikkelingen.

Wat zijn de verwachtingen en vooronderstellingen van alle betrokkenen? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Welke rechten en plichten spelen een rol? Wat is de taak van de begraafplaatsen en hun (gemeentelijke) bestuurders en wat kunnen moslims zelf doen? Hoeveel islamitische grafakkers zijn er al?

Behalve de culturele en religieuze aspecten van het islamitisch begraven komen vooral de juridische, bestuurlijke en bedrijfsmatige aandachtspunten met betrekking tot inrichting en beheer van islamitische grafakkers aan de orde.

Deze uitgave wordt door de LOB in eigen beheer verspreid en kan worden besteld door per gewenst exemplaar € 15,- over te maken op gironummer 80 787 72 van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen te Nijmegen onder vermelding van Islam. Vergeet niet het adres erbij te zetten waar de boekjes naar toe moeten worden gestuurd.

Voor meer inhoudelijke informatie over deze publicatie kan een e-mail gestuurd worden naar de auteur op het volgende adres: consulent@begraafplaats.nl
Zij neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE