nieuws

Facultatieve
Sponsors

DA VINCI CODE IN YARDEN CREMATORIUM SCHAGERKOGGE

Zin en onzin van bestseller en film

28 februari 2007


Op dinsdag 13 maart houdt kunsthistorica drs. Karin Braamhorst een audiovisuele presentatie over de Da Vinci Code in Yarden Crematorium Schagerkogge, Haringhuizerweg 3 in Schagen. De presentatie - naar aanleiding van de wereldwijde bestseller van Dan Brown - duurt van 20.00 tot 21.45 uur. Braamhorst gaat in op de werken van Leonardo da Vinci, geheime genootschappen en het bestaan van een heilige graal. De kunsthistorica behandelt op humorvolle wijze de zin en onzin van de beweringen in boek en film.

Leugenachtig
De verfilming roept hevige reacties op. ‘Leugenachtig en overdreven lasterlijk’, zegt een aartsbisschop. ‘Ongeloofwaardig en saai’, zeggen de kranten. Doet de film recht aan het boek? De Da Vinci Code heeft massa’s lezers er moeiteloos van kunnen overtuigen dat de figuur naast Christus op Da Vinci’s Laatste Avondmaal niet de baardloze jongeling Johannes is, maar de roodharige Maria Magdalena. Ze zou niet alleen de maaltijd met Jezus hebben gedeeld, maar ook het bed. Is dit waar? En bestaat er een heilige graal? Wat is de rol van Johannes de Doper? Wie was Mona Lisa? Het werk roept veel vragen op naar het waarheidsgehalte van Browns beweringen.

Liefdesmaal
Teamleider Dorien de Bruijne: ‘Yarden probeert het thema dood en uitvaart altijd vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Een interessante link in de Da Vinci Code is dat het Laatste Avondmaal refereert aan het ‘liefdesmaal’ dat Romeinse families bij het graf van een pas overleden familielid hielden. Dit gebruik is later door de christenen overgenomen, wat te zien is in de catacomben van Rome.’ Yarden Crematorium Schagerkogge is vanaf 19.30 uur geopend. De toegang is vrij, maar reserveren is noodzakelijk: telefoon 0224 213 409.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE