nieuws

Facultatieve
Sponsors

Bouw crematorium Hoentocht in Groningen hervat

22 juni 2021

De bouw van crematorium Hoentocht in Groningen wordt komende week hervat. De bouw werd begin maart stilgelegd nadat vorst en water hadden gezorgd voor schade in (vooral) de massief houten wand- en dakconstructies.

Juist het werken met massieve houtbouw geeft het nieuwe crematorium een duurzaam karakter. Coöperatie DELA wil deze vorm van bouw behouden, omdat de uitvaartorganisatie streeft naar een zo duurzaam mogelijke bouw. De bestaande wanden en dakconstructie kunnen met herstelwerkzaamheden veilig worden behouden.

Verdere afhandeling

De schade is nu in alle omvang inzichtelijk en wordt geschat op enkele tonnen in euro’s. Verzekeraars bekijken hoe dit verder wordt afgehandeld. Ondanks dat dat traject nog niet is afgerond, zet DELA het herstel verder. De bouw kan dus volledig worden hervat. De afgelopen weken is wel al verder gegaan met de aanleg van de wegen en paden rond het crematorium, zo is bijvoorbeeld het kunstwerk op het terrein al aangelegd. Nu wordt ook gestart met de aanplanting en ontstaat er een openbaar wandelgebied.

Begin 2022 opening

DELA verwacht dat het crematorium eind 2021 wordt opgeleverd, zodat begin 2022 de officiële opening en de eerste crematies en afscheidsdiensten kunnen plaatsvinden. Dat is een half jaar later dan in eerste instantie gepland.

Duurzaamheid

Het crematorium aan het Hoendiep is opgetrokken uit natuurlijk materiaal, in plaats van de meer milieubelastende materialen zoals beton, cement en bakstenen. Dit leidt tot een grote besparing in CO2.

Het crematorium krijgt geen gasaansluiting en is dus helemaal gasloos. Al eerder was bekend dat het crematorium een elektrische oven krijgt, wat ten opzichte van gas duurzaamheidswinst oplevert.

Houtbouw geeft in dit geval een voordeel van ruim 275.000 kilo CO2, zoals te zien is in dit certificaat. Dat compenseert de uitstoot aan CO2 van het elektragebruik van ruim driehonderd huishoudens, of ruim 2,3 miljoen autokilometers aan uitlaatgassen.

Circulair bouwen

De CO2 besparing is onder meer zo groot, omdat de massieve houtbouw op termijn weer kan worden hergebruikt. Dit wordt circulair bouwen genoemd. Mocht het crematorium in Groningen niet meer nodig zijn, dan kan het elders weer worden herbouwd. Of de materialen kunnen voor een ander pand worden gebruikt. Daarnaast is massief houtbouw sneller in bouwtijd.

Kijk voor uitgebreide informatie over het thema uitvaart in Groningen op www.groningenuitvaart.nl.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >