nieuws

Facultatieve
Sponsors

Afscheid nemen met Marco Borsato en een biertje

6 oktober 2014

Marco Borsato of de band Racoon live in het uitvaartcentrum. En na afloop van de dienst mag best een biertje worden gedronken. Maar het moet wel respectvol zijn. Dat is het antwoord dat je krijgt als je jongeren vraagt hoe zij hun eigen afscheid voor zich zien. Veel jongeren zijn echter nog helemaal niet bezig met hun afscheid. En het vastleggen van uitvaartwensen gebeurt bijna nooit. Zo blijkt uit onderzoek van Monuta onder jonge mensen tussen de 16 en 35 jaar[1].

Alhoewel ruim 60% van de jongeren wel eens heeft nagedacht over zijn of haar uitvaart, heeft slechts 9% de wensen vastgelegd, thuis op papier of de computer of bij een uitvaartverzekeraar. Een groot deel van de jongeren heeft dus nog helemaal niet nagedacht over de uitvaart. Dat is begrijpelijk: jongeren staan meestal zorgeloos in het leven. Ze houden zich bezig met school of studie en vrienden, maar meestal niet met uitvaartwensen of -verzekeringen. Terwijl het toch belangrijk is om hier over na te denken. Want als het dan zover is, wil je herinnerd worden zoals je was.

Verzekering
Uit het onderzoek blijkt dat 58% van de jongeren een uitvaartverzekering heeft. Deze hebben ze zelf of via hun partner afgesloten, of ze zijn meeverzekerd op de polis van hun ouder(s) of verzorger(s). 36% heeft geen uitvaartverzekering. De meest genoemde redenen hiervoor zijn dat ze er nog niet mee bezig zijn of het later nog wel regelen. Een uitvaartverzekering afsluiten als je jong bent heeft echter veel voordeel: hoe jonger je bent, hoe minder premie je betaalt en hoe lager het totale bedrag dat je betaald. Slechts een enkeling geeft aan zelf te sparen voor de uitvaart.

Muziek
In het onderzoek geeft iets meer dan de helft van de jongeren aan zelf te willen bepalen welke muziek ze op hun uitvaart zouden willen. Zo’n 60% heeft al een favoriete artiest of favoriet nummer. Top 40 of popmuziek is veruit de populairste muziekstijl om tijdens de uitvaart te laten horen. Vooral vrouwen hebben een voorkeur voor dit genre. Marco Borsato is de meest gekozen artiest om live op de uitvaart op te treden. Alleen jongeren tussen de 16 en de 20 jaar zien liever de populaire rockband Racoon. Ook in het noorden van het land doet Racoon het goed, evenals zangeres Ilse de Lange. Zo’n 12% van de jongeren wil liever klassieke muziek op het afscheid. Rock en (heavy) metal volgt met 11% op de derde plaats. Dance, house en trance worden een stuk minder vaak gekozen, alhoewel mannen vaker dan vrouwen aangeven deze muziekstijlen graag op de uitvaart te willen.

Begraven of cremeren of…?
Een groot deel van de jongeren wil zelf de keuze voor begraven of cremeren maken. Slechts 11% laat dit aan hun nabestaanden over. De meeste jongeren verkiezen begraven boven cremeren (resp. 42% om 35%). Dit is opvallend, aangezien in Nederland ruim 60% van de uitvaarten een crematie betreft en dit percentage nog jaarlijks stijgt. Naast begraven of cremeren kun je er ook voor kiezen om je beschikbaar te stellen aan de wetenschap na je overlijden. Vijf procent van de jongeren geeft hier de voorkeur aan.

Wensen voor de uitvaart
De uitvaartwensen van jongeren richten zich met name op de keuze voor begraven of cremeren en de soort muziek. Andere onderdelen van de uitvaart mogen de nabestaanden bepalen. Slechts een kwart van de jongeren wil zelf de kist uitzoeken. Ook de keuze voor rouwvervoer wordt vaak aan de nabestaanden overgelaten, net als de lijst van genodigden. Wel is 63% van mening dat iedereen die dat wil welkom is op de uitvaart. Driekwart van de jongeren geeft aan dat hun familie de keuze mag maken over de catering na een dienst. Een uitvaart wordt tegenwoordig al lang niet meer afgesloten met de traditionele kop koffie en een plakje cake. Een ruime meerderheid geeft aan dat het nuttigen van alcohol op een uitvaart geen probleem is.

De uitvaartwensen van jongeren wijken vaak af van de traditionele uitvaart. Bovendien zijn nabestaanden niet altijd op de hoogte van de wensen. Het is daarom belangrijk om deze vast te leggen, op papier of digitaal, bijvoorbeeld met Monuta Uitvaartontwerp. Zo komen nabestaanden niet voor moeilijke keuzes te staan.

[1] Landelijk onderzoek uitgevoerd door NL Eyes in opdracht van Monuta. Voor het onderzoek zijn 512 jongeren van 16 tot en met 35 jaar ondervraagd over uitvaart en uitvaartverzekeringen.

Reageer op dit artikel

Reacties:


nog geen reacties
Uw reactie op dit artikel

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE