nieuws

Facultatieve
Sponsors

27 september 2008 : BROEDERZIEL LOTGENOTENDAG

Met Marinus van den Berg en Minke Weggemans

20 mei 2008


Een dag voor mensen
die een broer of zus hebben verloren

Over de gevolgen van dit verlies is bitter weinig bekend.
Er wordt niet gemakkelijk over gepraat en ook niet veel naar gevraagd.
Rouw van partners, kinderen of ouders wordt gezien,
de rouw van broers en zussen blijft vaak verborgen en ongezien.
Toch kan het verlies van een broer of zus grote gevolgen hebben
voor je relaties, je gezondheid, je emotionele leven en je toekomst.

PROGRAMMA:

In de ochtend zal Marinus van den Berg
verder ingaan op aspecten van het verlies van een broer of zus,
zoals hij ze ook beschreven heeft in zijn boek:
Verdriet dat niet verdwijnt, Uitgeverij Ten Have, 2006

Uitgebreid Lunchbuffet

’s Middags is er gelegenheid om in kleine groepen
met elkaar hierover door te praten onder begeleiding van
Minke Weggemans, auteur van het eerste Nederlandse boek
over het verlies van een broer of zus, getiteld:
Broederziel alleen? uitgeverij Kok, 2005

Adres: De Zwanenhof, Retraitehuisweg 6, Zenderen (Ov)
Bijdrage inclusief koffie/thee en lunch naar draagkracht:
50/75/90 Euro

Aanmelding via E-mail info@zwanenhof.nl
Websites:www.zwanenhof.nl en www.broederzielalleen.nl

Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn