nieuws

Facultatieve
Sponsors

Nieuwe uitspraak van de Ombudsman voor het uitvaartwezen: Klacht 2008-20 Risico bij optreden als opdrachtgever.

13 augustus 2008

Vraag:
Bij overlijden van de buurvrouw was klager als opdrachtgever opgetreden, aangezien de zoon vanuit Thailand niet zo snel in Nederland kon zijn.
Het optreden als opdrachtgever houdt aansprakelijkheid voor de uitvaartkosten in.

Antwoord
Klager had met de uitvaartondernemer de regeling van de uitvaart besproken en daarbij was klager nadrukkelijk gewezen op zijn verplichtingen als zodanig. Volgens klager was betaling van de rekening geen enkel probleem, gelet op de goede verstandhouding met de zoon van de overledene.
De uitvaart werd op de afgesproken wijze uitgevoerd in het bijzijn van de inmiddels overgekomen zoon. Deze zoon was zeer ingenomen met de wijze waarop de uitvaart geregeld en uitgevoerd was en vertrok daarna spoorslags weer naar Thailand.
Bij ontvangst van de rekening moest de opdrachtgever vaststellen dat hij geen adres van de zoon had en dus met een betalingsprobleem geconfronteerd werd.
De uitvaartondernemer stelde zich op het standpunt dat de opdrachtgever diende te betalen ( een bedrag van ca € 750,00).
De Ombudsman kon niet anders oordelen dan dat de ondernemer correct had gehandeld en daarom werd de klacht afgewezen.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >