nieuws

Facultatieve
Sponsors

Nieuwe directeur Uitvaartstichting Hilversum

10 mei 2019

Vanaf 1 september 2019 heeft de Uitvaartstichting Hilversum (USH) een nieuwe directeur. Anita van Loon heeft het stokje overgenomen van Patricia van Engelen die onlangs afscheid heeft genomen van de stichting.

Hiervoor was Anita werkzaam als manager bij Yarden, eerst binnen de Uitvaartzorg, later als manager van de Vereniging Yarden, waar ze onder meer een grote groep vrijwilligers aanstuurde. “Ik vind het een eer om met dit mooie team, op deze drie prachtige begraafplaatsen, een bijdrage te leveren aan de Hilversumse samenleving. Omdat een waardig afscheid bijdraagt aan een waardig leven en het afronden van een mensenleven deze aandacht verdient.” Vanaf 1 mei draait Anita al mee binnen de USH, vanaf 1 september is zij officieel in dienst.

Ambitie komende jaren

Plannen heeft Anita genoeg. “Mijn ambitie is om de Uitvaartstichting zodanig bekend te maken bij de inwoners van Hilversum en omgeving, dat men alleen nog maar bij onze Stichting begraven dan wel gecremeerd wil worden. De USH is een kleine stichting, met enthousiaste en betrokken mensen. Daardoor kunnen we met elkaar een dienstverlening neer zetten, die ‘dichtbij’ is. Een waardig en respectvol afscheid is waar de USH voor staat en waar ik als mens voor sta!”

Vol vertrouwen

Wethouder Arno Scheepers (begraafplaatsen) is blij met de komst van de nieuwe directeur. “Ik ben trots op onze Uitvaartstichting. Na een onrustige start in 2016 is de stichting onder leiding van Patricia van Engelen uitgegroeid tot een stabiele en professionele organisatie. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit met Anita als directeur zich verder ontwikkelt.” Eind april heeft het college de jaarrekening 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2022 van de Uitvaartstichting Hilversum (USH) goedgekeurd. De stichting heeft voor het tweede achtereenvolgende jaar een positief resultaat gerealiseerd, terwijl bij de oprichting van de stichting werd verwacht dat er pas in 2019 positieve cijfers zouden zijn.

Toekomstplannen

De komende jaren zet de Uitvaartstichting sterk in op de kwaliteit van de begraafplaatsen. Voor alle drie de begraafplaatsen worden plannen ontwikkeld om deze Rijksmonumenten weer in oude luister te herstellen. In de beeld en geluidsvoorziening wordt extra geïnvesteerd om deze te moderniseren en aan te passen aan de vraag van veel nabestaanden. Landelijk is er een dalende vraag naar begrafenissen. Om hieraan een boost te geven, verlaagt de stichting in 2019 haar tarieven met 15%. Daarmee draagt ze bij aan de twee hoofddoelstellingen die bij de oprichting van de stichting zijn vastgelegd. Namelijk het behoud en het versterken van de kwaliteit van de monumentale begraafplaatsen van Hilversum en het betaalbaar houden van de tarieven voor begraven en cremeren.

Reageer op dit artikel

Reacties:


3 juli 2019 om 21:45

Coby Molenaar

www.humanistischeuitvaart.nl

Deze link in aansluiting op mijn vorige mail.
Alvast mijn dank voor uw aadacht en in afwachting van uw reactie.

Coby Molenaar, voorzitter, Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding (Hub)


Uw reactie op dit artikel

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE