nieuws

Facultatieve
Sponsors

Nieuw: Ombudsman voor klachten uitvaartwezen.

26 september 2002


Sinds kort is er een Ombudsman voor klachten over uitvaarten. De heer mr. drs. drs. G. Morren is aangesteld door de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen, een recent initiatief van verschillende organisaties die de handen ineen geslagen hebben. Vandaag is de Ombudsman geïntroduceerd tijdens een persconferentie in Den Haag.

De NUVU (Nederlandse Unie van erkende Uitvaartondernemingen, de VOU (Vereniging van Ondernemingen in de Uitvaartverzorging), samen goed voor 90% van de uitvaarten in Nederland, de VMG (Vereniging van Mortuariumbeheerders in de Gezondheidszorg) en de LVC (Landelijke vereniging van Crematoria), hebben samen de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen opgericht. De eerste twee genoemde organisatie kenden al een soort geschillencommissie, maar de overige instanties nog niet. Daarom zijn nu de krachten gebundeld en is er een branchebreed klachteninstituut in het leven geroepen. Voorzitter is mevrouw A.M. van Blerck, lid van de Tweede Kamer voor de VVD.

Hoe werkt het?
De Ombudsman is onafhankelijk, heeft jarenlange ervaring in de uitvaartbranche en heeft een juridische opleiding. Hij wordt betaald door de aangesloten organisaties, zodat er voor de klager geen kosten verbonden zijn aan de afhandeling van zijn klacht. In principe betreffen het klachten, welke tussen de particuliere opdrachtgever en een onderneming, aangesloten bij bovengenoemde organisaties, niet opgelost kunnen worden. De Ombudsman bestudeert de schriftelijk ingediende klachten zorgvuldig en waar nodig wordt aanvullende informatie gevraagd aan één of beide partijen. Op grond van de ontvangen informatie zal de Ombudsman een voor beide partijen bindende uitspraak doen.

Voor wie is de Ombudsman?
Particulieren kunnen een geschil voorleggen aan de Ombudsman. Wanneer een particulier de afhandeling van een klacht door de uitvaartondernemer, het mortuarium of uitvaartcentrum niet correct acht, kan hij zich tot de Ombudsman wenden.

Het logo
Het logo symboliseert 'eenheid in verscheidenheid'. Partijen kenmerken zich door verschil in standpunten, die mogelijk tegenover elkaar staan, maar ook overeenkomsten hebben (zie de gelijke vorm). Het kader geeft de functie van de Stichting aan: inkaderen van problemen en 'binnenskamers' tot een oplossing komen. De oplossing neemt niet de verschillen in standpunten weg, maar komt wel tot een werkbare oplossing.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >