nieuws

Facultatieve
Sponsors

Nieuw initiatief Zorg Diensten Groep: Postmortale hulpverlening bij incidenten

1 oktober 2007


De Zorg Diensten Groep signaleert vanuit haar werkzaamheden voor zorginstellingen, uitvaartverzorgers, de hulpdiensten en de overheid, steeds vaker dat er grote behoefte bestaat aan gespecialiseerde en respectvolle postmortale dienstverlening en assistentie op een overlijdenslocatie. Als innovatieve dienstverlener start de Zorg Diensten Groep daarom per 1 december a.s. met Post-Mortem Facilities.

Post-Mortem Facilities (PMF) is een nieuwe gespecialiseerde dienstverlener voor de assistentie bij het bergen van overledenen en stoffelijke resten, het assisteren van schouwartsen en de hulpdiensten en het reinigen van de plaats van overlijden of een plaats delict (PD). De medewerkers van PMF zijn professionals, die vanuit hun ervaring binnen de Zorg Diensten Groep bekend zijn met de meest uiteenlopende facetten rond een natuurlijk of niet-natuurlijk overlijden. Of het nu gaat om een vinding, suïcide, ongeval of misdrijf, respect voor mensen staat altijd voorop. Voor zowel de overledene, nabestaanden én de betrokken instanties. Vanuit dat oogpunt assisteert PMF schouwartsen, de politie en andere hulpdienstverleners bij het verrichten van bijzondere handelingen op alle mogelijke overlijdenslocaties in heel Nederland. De professionals van PMF zijn 24 uur per dag bereikbaar via één centraal meldnummer. De dienstverlening van PMF is onafhankelijk, neutraal en wordt landelijk ingezet en aangeboden.

Bijzondere incidenten en plaats delict
Door de jarenlange ervaring in en kennis van postmortale zorg en de assistentie bij obducties hebben de medewerkers van PMF bijzondere kennis van anatomie en de zorg voor overledenen. Deze ervaring is met name van belang in het geval van incidenten en ongevallen waarbij het stoffelijk overschot is gefragmenteerd of in staat van ontbinding verkeert, en het lichaam toch op piëteitvolle wijze moet worden geborgen. Daarnaast zijn de medewerkers gecertificeerd en opgeleid om te assisteren op een plaats delict. Zij zijn bekend met sporenonderzoek en politie-protocollen.

Reinigen plaats van overlijden
Het werken op een overlijdenslocatie heeft grote emotionele impact en kan zeer belastend zijn voor hulpverleners. De medewerkers van Post-Mortem Facilities zijn zich daar terdege van bewust. Werken met overledenen in de meest uiteenlopende situaties is hun vak en zij kunnen de verschillende hulpverleners daarbij ontlasten. Ook weten zij dat het voor nabestaanden enorm aangrijpend is om terug te keren naar de plaats waar een dierbare is overleden. PMF is gespecialiseerd in het reinigen, bewoonbaar en werkbaar maken van de plaats van overlijden. Of het nu gaat om een woonsituatie, bedrijfslocatie of openbare weg, PMF beschikt over de kennis, de vaardigheden en de materialen om van een overlijdenslocatie weer een vertrouwde omgeving te maken.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE