nieuws

Facultatieve
Sponsors

Minister Ollongren: Zonder toestemming afnemen van vingerafdrukken van overledene is onwenselijk en onacceptabel

27 november 2018

Minister Ollongren heeft vragen van CDA en D66 beantwoord over de privacy van overledenen nadat Uitvaartcoöperatie DELA in opspraak kwam bij het radioprogramma Radar. Daar werd bekend gemaakt dat DELA de vingerafdrukken afnam zonder uitdrukkelijke toestemming van nabestaanden. De minister noemt dat onwenselijk en onacceptabel.

Het verkopen van herinneringssieraden met vingerafdrukken rekent Ollongren tot de normale bedrijfsvoering van een uitvaartorganisatie. Maar de afname en het gebruik van vingerafdrukken dient altijd een keuze te blijven van de nabestaanden, aldus de minister. "In de gevallen waarbij zonder toestemming vingerafdrukken zijn afgenomen en zijn gebruikt door DELA, acht ik dat onwenselijk en onacceptabel”, schrijft Ollongren. Er zijn geen andere gevallen bekend van uitvaartorganisaties die ongevraagd vingerafdrukken of ander lichaamseigen materiaal afnemen van overledenen, antwoordt minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren op Kamervragen.

Volgens de minister vormt het verwerken van biometrische gegevens of het afnemen van lichaamseigen materiaal in beginsel een inbreuk op het recht op lichamelijke integriteit. "Beperking van dit recht is slechts mogelijk op grond van een expliciete wettelijke grondslag.” Nabestaanden die klachten hebben over een uitvaartondernemer kunnen zich volgens de minister wenden tot de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen.

Stand van zaken onderzoek DELA

Naar aanleiding van de ontstane commotie kondigde DELA een onafhankelijk onderzoek aan. Op 15 november deelde DELA de stand van zaken rondom het onderzoek op haar site:

Dit onderzoek is nu ruim een week gaande en twee beweringen worden momenteel onderzocht. Bij alleen anonieme en niet te herleiden beweringen moeten we helaas ook rekening houden met mensen die ons in diskrediet willen brengen. Wanneer daadwerkelijk incidenten gevonden worden, nemen wij zelf contact op met de betrokken families om samen met hen te zoeken naar een passende oplossing. Wanneer het onderzoek is afgerond, zullen wij de uitkomsten ervan delen via onze website en ook met de redactie van Radar.

Verder geeft DELA een veel steunbetuigingen te hebben ontvangen van nabestaanden, (ex) werknemers en branchegenoten.

Reageer op dit artikel

Reacties:


nog geen reacties
Uw reactie op dit artikel

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE