nieuws

Facultatieve
Sponsors

LOB en Monuta doen gezamelijk onderzoek naar grafkosten

5 juni 2007

De Landelijke Organisatie Begraafplaatsen en Monuta Uitvaartverzorging hebben gezamenlijk een betrouwbaar overzicht gerealiseerd van de belangrijkste tarieven op ruim 500 begraafplaatsen in Nederland. Het onderzoek omvat zowel gemeentelijke als particuliere en kerkelijke begraafplaatsen. Dankzij de deelname van ruim 80% van de LOB-leden zijn per afzonderlijke begraafplaats de kosten van een begrafenis, de grafrechten en de algemene onderhoudsbijdrage in kaart gebracht. Wanneer deze bedragen worden afgezet tegen de looptijd van een graf krijgt men een indruk van de directe grafkosten op de gekozen locatie. In het totaaloverzicht van het grafkostenonderzoek dat op de websites van beide organisaties is gepubliceerd zijn ook de tarieven opgenomen voor de inschrijving, een vergunning om een grafmonument te plaatsen en voor het onderhoud van dat monument. Door periodieke updates wordt dit overzicht zo actueel mogelijk gehouden.

Persbericht Monuta/LOB


Onderzoek maakt begraaftarieven inzichtelijk


Er zijn grote verschillen in de tarieven die Nederlandse begraafplaatsen in rekening brengen. Verschillen kunnen oplopen tot meer dan EUR 5.000. Het kiezen van een graf is het maken van keuzes. Het gezamenlijke onderzoek van Monuta Uitvaartzorg en –verzekeringen en de Landelijke Organisatie Begraafplaatsen (LOB) maakt de tarieven van meer dan 500 begraafplaatsen inzichtelijk.LOB en Monuta willen een actueel en betrouwbaar overzicht bieden van de belangrijkste tarieven op zoveel mogelijk begraafplaatsen in Nederland; gemeentelijk, kerkelijk en particulier. Dit overzicht is te vinden op de internetsites van beide partijen. Consumenten kunnen een goede afweging maken als er een overzicht is van de tarieven van álle begraafplaatsen. Monuta en LOB breiden het onderzoek de komende periode uit om deze landelijke dekking te realiseren.Het kiezen van een graf is het maken van keuzes. Een gemeentelijke begraafplaats, een kerkelijke of een particuliere? Een algemeen graf of een eigen graf? Een begraafplaats in een monumentaal park of een historisch dorpskerkhof dat door vrijwilligers wordt onderhouden? Deze verschillen in begraafplaatsen zijn prijsbepalend, maar maken het tegelijkertijd moeilijk om begraafplaatsen onderling goed te vergelijken. Het kiezen van een begraafplaats is een individuele keuze.Een algemeen graf wordt beheerd door de begraafplaats. In het graf worden drie overledenen begraven die geen familie van elkaar zijn. De graven worden voor minimaal tien jaar, de wettelijke grafrusttermijn, uitgegeven. Sommige begraafplaatsen hanteren een langere termijn. Er zijn kleine verschillen in tarieven, maar gemiddeld kost een algemeen graf ruim EUR 700.Bij een eigen graf heeft men de keuze wie er in het graf komt te liggen en hoe lang men het graf in stand wil houden. Het graf wordt uitgegeven voor minimaal 20 jaar. Eigen graven bieden meestal plaats aan twee of drie personen. De goedkoopste gemeentelijke begraafplaats ligt op Ameland (EUR 462). Er zijn kerkelijke begraafplaatsen die een lager tarief rekenen, maar wel onder beperkende voorwaarden. Het meeste geld wordt betaald aan de gemeentelijke begraafplaatsen in Naarden (EUR 5.910 / 20 jaar), Papendrecht (EUR 5.150 / 40 jaar) en Huizen (EUR 5.077 / 20 jaar).

De LOB (www.begraafplaats.nl) is de enige vakorganisatie op het gebied van begraven en begraafplaatsen, geniet als zodanig landelijke bekendheid en treedt op als vertegenwoordiger van circa 80% van de Nederlandse begraafplaatsen. Als belangenorganisatie biedt de LOB ondersteuning aan de leden middels het verzamelen en doorgeven van kennis, ervaring en advies.

Monuta (www.monuta.nl) heeft al meer dan 80 jaar ervaring in het regelen en verzorgen van uitvaarten volgens de meest uiteenlopende, persoonlijke wensen. Dankzij een landelijk netwerk van uitvaartcentra en betrokken medewerkers die ruimte geven voor eigen ideeën rondom de uitvaart is elke uitvaart bij Monuta in vertrouwde handen. Monuta uitvaartverzekeringen worden verkocht via meer dan 2.500 onafhankelijke tussenpersonen.

Einde persbericht

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE