nieuws

Facultatieve
Sponsors

Jaarverslag 2010 Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen online

22 juni 2011

In het jaar 2010 zijn in totaal 114 nieuwe meldingen van allerlei soort ontvangen. Deze meldingen worden in dit jaarverslag gesplitst in vragen en klachten, waarover hieronder meer.
Alle vragen e.d. die de ombudsman worden gesteld worden inmiddels, naast klachten, ook geregistreerd. Een vraag kan immers ook een verkapte klacht zijn. Daarnaast is interessant om na te gaan waarover zoal vragen worden gesteld.

Uit 2009 waren nog 9 klachten in behandeling, die alle in deze verslagperiode zijn afgehandeld.
De afhandeling van de genoemde 114 nieuwe meldingen + 9 klachten uit 2009, samen 123 stuks, was als volgt:

A. Toegewezen klachten 19
B. Afgewezen klachten 1
C. In bindend advies neergelegde schikkingen 4
D. Ombudsman niet bevoegd 29
E. Ombudsman niet-ontvankelijk 3
F. Vervallen klachten/vragen 47
G. Verzoek om herziening --
H. Nog in behandeling 20

Totaal 123

In de verslagperiode zijn 24 bindende adviezen uitgebracht (categorie a, b en c), dit betreft zowel klachtenprocedures die in 2009 zijn gestart en zijn afgerond in 2010, als klachtenprocedures die geheel in 2010 zijn afgerond.

Download hier het jaarverslag.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Moet u op dit moment een uitvaart regelen?

JA NEE