nieuws

Facultatieve
Sponsors

Goede resultaten voor Monuta in 2012

22 april 2013

Uitvaartbedrijf

Voor Monuta is 2012 een succesvol jaar geweest. Ondanks de uitdagende marktomstandigheden is zowel op het gebied van uitvaartzorg als uitvaartverzekeringen een mooi resultaat geboekt. De omzet is met 22,3% gestegen tot € 276,4 miljoen. Het netto resultaat kwam uit op € 20,6 miljoen (2011: € -12,7 miljoen). De Solvency I ratio bedroeg 331% (2011: 252%).

Uitvaartbedrijf

Het netto resultaat van het uitvaartbedrijf bedroeg € 1,7 miljoen (2011: € -3,8 miljoen). Lagere kosten en de groei van het aantal crematies met 3,5% droegen bij aan de verbetering. In 2012 heeft de decentralisatie van de dienstverlening haar beslag gekregen. Monuta komt zo dichterbij de klant. Dat de klant dit waardeert blijkt uit de verdere toename van de klanttevredenheid. Het aantal uitvaarten is nagenoeg stabiel gebleven na jaren van daling.

Verzekeringsbedrijf

Het netto resultaat van het verzekeringsbedrijf bedraagt € 18,9 miljoen (2011: €– 8,9 miljoen). Het positieve verschil is te verklaren door de betere koersresultaten van 2012: € 16,3 miljoen ten opzichte van 2011: €-16,3 miljoen. De bruto productie is gestegen met 32,2% tot € 644,6 miljoen. De stijging is voornamelijk te danken aan de sterke groei van de online verkopen. Maar ook in de intermediaire markt heeft Monuta haar positie verder versterkt.

De verzekeringsportefeuille is met ruim 50.000 polissen toegenomen. Monuta bedient nu 1,25 miljoen verzekerden. Het verzekerd kapitaal bedraagt € 5,3 miljard. De vestiging in Duitsland heeft met een bruto productie van € 80 miljoen het budget ruimschoots overschreden en maakt een steeds belangrijker deel uit van de totale productie.

Het jaar 2012 stond voornamelijk in het teken van nieuwe wet- en regelgeving. Met de inwerkingtreding van BGFO3 per 1 januari 2013 wordt door verzekeraars geen provisie meer uitgekeerd aan adviseurs en is een strikte scheiding van product en advies doorgevoerd. Monuta heeft haar producten hierop aangepast en processen zijn opnieuw ingericht.

Klanttevredenheid

Ook in 2012 heeft de klant de dienstverlening van Monuta goed gewaardeerd. Zo werd Monuta het hoogst gewaardeerd in het klanttevredenheidsonderzoek van het Verbond van Verzekeraars, ontving zij een zilveren Effie voor de effectiviteit van haar commercials en salescampagne en werd de website bekroond door WUA! tot beste website onder de financiële dienstverleners.

Vooruitzichten

Monuta heeft positieve verwachtingen voor het uitvaartbedrijf. Met de focus op het lokale ondernemerschap verwacht Monuta vanaf 2013 in marktaandeel te groeien. De verkoopresultaten van het verzekeringsbedrijf in de eerste maanden geven reden tot vertrouwen. De nieuwe, provisieloze wereld is echter nog te onzeker om voorspellingen te doen.

In februari 2013 is aangekondigd dat Monuta en Yarden de mogelijkheid van een fusie onderzoeken. Het onderzoek verloopt tot nu toe volgens plan. Het is nog te vroeg om uitspraken te doen ten aanzien van de effecten van de fusie.

De voorgenomen fusie geeft gestalte aan de ambitie van beide ondernemingen om een leidende rol te spelen op het gebied van uitvaartzorg en uitvaartverzekeringen. De verwachting is dat gezamenlijke kracht en expertise meer mogelijkheden bieden om innovatieve diensten en producten te ontwikkelen. Daarnaast zal een betere geografische spreiding de toegankelijkheid van de uitvaartzorg voor klanten vergroten.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE