nieuws

Facultatieve
Sponsors

Abonnement Nabestaandenservice voor jong en oud

25 juni 2004

ARNHEM –Voor de afhandeling van financieel- administratieve zaken die voortvloeien uit het overlijden, biedt Benefix uit Arnhem een unieke dienstverlening onder de naam van de Nabestaandenservice.

Een bijzonder kenmerk van de Nabestaandenservice is de vorm waarin de dienst aangeboden wordt. Namelijk bij leven en in een abonnementsvorm. Volgens de woordvoerder van Benefix sluit de keuze voor het abonnement het beste aan bij het streven van Benefix voor een zo grote mogelijke toegankelijkheid voor deze dienst. Gezondheid, leeftijd en inkomen mogen in de filosofie van de Nabestaandenservice geen belemmering vormen voor deelname aan deze service. Tot nu toe is het abonnementstarief door de gehanteerde leeftijdsklassen wel leeftijdsafhankelijk. Vanaf 1 juli 2004 verandert dat en gaat Benefix over tot één tarief ongeacht de leeftijd. Het tarief wordt dan € 6,50 per maand. En is de Nabestaandenservice ook gewenst voor de partner, komt er slechts € 1,50 extra per maand bij. Dat was eerst 50% van het leeftijdsafhankelijke tarief van de aanvrager. Kijkend naar de huidige tarieven van de Nabestaandenservice, betekent dit dan niet dat mensen jonger dan 50 jaar meer moeten gaan betalen? De woordvoerder van Benefix antwoordt ontkennend: “ Nee, in tegendeel. Met ingang van 1 juli zal de Nabestaandenservice ook diensten bevatten die gericht zijn op het bieden van gemak en hulp in het dagelijkse leven. Zowel jong als oud zal dit aanspreken. Voor beide doelgroepen is deze uitbreiding op het abonnement voordelig. Dat deze verbeteringen vanaf 1 juli voor de doelgroep van 50 + voordeliger kan uitpakken, is heel wel mogelijk”

Doorvragend naar wat deze verbeteringen dan precies inhouden, blijft de woordvoerder van Benefix mysterieus op de vlakte. Volgens hem passen de verbeteringen in de lijn van wat de Nabestaandenservice wil uitdragen, namelijk het bieden van gemak en zekerheid gedurende het leven. Anders dan wat de naamgeving doet vermoeden, richt Benefix zich met de Nabestaandenservice op het dienen van het welzijn van abonnees en hun familieleden die ingeval van overlijden, achterblijven. Zodra de laatste puntjes op de i zijn gezet, zal Benefix zich concreter uitlaten over de gemaksdiensten van de Nabestaandenservice.
Wordt vervolgd dus! Kijk ook op www.nabestaandenservice.nl.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >