Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

7 nieuwe uitspraken van de Ombudsman voor het uitvaartwezen

woensdag 6 april 2022

De Ombudsman voor het uitvaartwezen heeft in 2022 al weer 7 nieuwe uitspraken gepubliceerd op haar website. Twee keer gaat het om onvolkomenheid in de uitvoering van de uitvaart en twee keer om onvolledige informatie. Maar er waren ook ook klachten over grafrechten, een grafsteen en een onduidelijke begroting.

Klacht: Grafrechten

Klager is van mening dat Verweerder de uitvaartopdracht van zijn vader niet op correcte wijze heeft uitgevoerd. Bovendien is de kostenraming van de uitvoering niet correct verricht.

Naar de klacht over grafrechten

Klacht: Onvolkomenheid uitvaart

Klager is van mening dat verweerder tekort is geschoten in de uitvoering van de overeengekomen uitvaart van haar zoon.

Naar de klacht over onvolkomenheid uitvaart

Klacht: Onvolledige informatie

Klager is van mening dat verweerder ten onrechte niet de prijs voor de uitvaart van haar vader heeft gehanteerd conform de prijs die op haar eigen website is vermeld.

Naar de klacht over onvolledige informatie

Klacht: Onvolledige informatie

Klager is van mening dat verweerder ten onrechte kosten in rekening heeft gebracht die noch zijn vermeld in de toepasselijke algemene voorwaarden van verweerder, noch zijn afgesproken tussen partijen.

Naar de klacht over onvolledige informatie

Klacht: Grafsteen

Klager is van mening dat verweerder hem tijdig had moeten informeren over de verwijdering van de grafsteen op het graf van zijn overleden vader, na expiratie van de looptijd van de grafrechten.

Naar de klacht over de grafsteen

Klacht: Onduidelijke begroting

Klager is van mening dat verweerder een buitensporig hoge rekening aan haar heeft gezonden.

Naar de klacht over de onduidelijke begroting

Klacht: Onvolkomenheden uitvaart

Klager is van mening dat verweerder is tekort geschoten in de uitvoering van zijn opdracht tot verzorging van de uitvaart van zijn vader.

Naar de klacht over onvolkomen in de uitvaart

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder