Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wijziging organisatiestructuur en directie Stichting Nederlandse Kwaliteitsraad Uitvaartverzorging (NKU) en Expertisekantoor voor Uitvaartondernemingen Hoogstaete BV

Nieuwe structuur is startschot voor de lancering van een mediacampagne voor goede uitvaartverzorging gekoppeld aan een adequate financiële voorziening

donderdag 24 maart 2009

Tijdens de vergadering van het bestuur van de Stichting NKU en de aandeelhoudersvergadering van Hoogstaete BV op 28 januari jl. is besloten tot wijziging van de statuten, organisatiestructuur en directievoering. Tevens is besloten tot het oprichten van eigen huisvesting met een dagelijkse bezetting en bereikbaarheid.
De raad van commissarissen (RvC) van Hoogstaete BV bestaande uit de heren Rob Yntema, Arjen Dragt en Alex de Boer, heeft de heer Wiebe Zijlstra benoemd tot directeur van de BV.

Sinds 1 maart jl. is de NKU en Hoogstaete BV gevestigd aan de Thorbeckelaan 82A te Pijnacker en bereikbaar onder telefoonnummer 015-361.72.29. Wiebe Zijlstra legt binnenkort zijn directiefunctie in het primaire proces bij De Laatste Eer te Delft neer. Hierdoor is bij hem ruimte ontstaan de directiefunctie van Hoogstaete te aanvaarden en zich te gaan inzetten voor de belangen van de NKU en de aangesloten uitvaartondernemingen.
Na zijn benoeming en inrichting van het kantoor wordt door hem en het bestuur een landelijk actieplan gepresenteerd tijdens de komende aandeelhoudersvergadering van 22 april en na goedkeuring door heel het land gelanceerd.

Noodzakelijke stap
De heer Rob IJntema, voorzitter van de raad van commissarissen van Hoogstaete BV: “Gezien de huidige ontwikkelingen in de uitvaartbranche en de steeds grotere expansie van de NKU is het noodzakelijk gebleken om een wijziging aan te brengen in de structuur en de directievoering. Goede uitvaartverzorging gekoppeld aan een adequate financiële voorziening is nodig in de huidige markt. De consument heeft recht op een transparante dienstverlening en op een transparante polis. Daar zullen wij voor blijven zorgen. Het is eigenlijk jammer dat dit geen vanzelfsprekendheid is in deze markt, maar recente ontwikkelingen benadrukken het belang hiervan. Dit belang wordt, naast de huidige aandeelhouders, steeds meer en vaker gedragen door collega uitvaartverzorgers die zich graag willen aansluiten bij de NKU. Om dit mogelijk te maken is het nodig om iemand hiervoor in te zetten”. Zeer recentelijk zijn Uitvaartonderneming De Drechtstreek, Uitvaartcentrum Spierings Kok & Lemkers en Uitvaartverzorging Dordrecht e.o. bij de NKU aangesloten.

NKU
De Stichting Nederlandse Kwaliteitsraad Uitvaartverzorging (NKU) is in 1991 opgericht op initiatief van Hoogstaete BV. Deze vennootschap is een joint venture van maximaal 40 uitvaartondernemingen (zie www.nku.nl voor deelnemers) met een landelijke dekking die in april 2004 hernieuwd activiteiten heeft ontwikkeld.
De vernieuwde organisatie bestaat uit een groep kwalitatief hoogstaande bedrijven die gezamenlijk het landelijk dekkend netwerk vormen en ruim 14.000 uitvaarten per jaar verzorgt. De aangesloten ondernemer koppelt zijn dienstverlening aan het keurmerk van de Nederlandse Kwaliteitsraad Uitvaartverzorging. Om aan de normen van de NKU te voldoen worden strikte eisen gesteld die in het algemeen overeenkomen met de eisen die gesteld worden aan het dragen van het keurmerk SKU.

Hoogstaete BV
De aangesloten ondernemingen, tevens aandeelhouders, vinden het essentieel dat een goede uitvaartverzorging wordt gekoppeld aan een adequate financiële voorziening ter bekostiging van de uitvaart. Hiertoe is onder het NKU label een per ondernemer afgestemde uitvaartpolis ontwikkeld die optimaal inspeelt op de individuele voorwaarden, kwaliteiten en tariefstellingen van de deelnemende ondernemingen. De verzekerde heeft hierdoor de beste garantie dat de uitvaart op een door hem gewenste goede manier kan worden uitgevoerd door een locaal/regionaal bekende uitvaartondernemer.
Deze NKU polis, voorzien van de gegevens van de desbetreffende uitvaartonderneming is middels een overeenkomst tussen Hoogstaete en natura uitvaartverzekeraar NUVEMA gewaarborgd.

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder