nieuws

Facultatieve
Sponsors

Wat is in tijdens een uitvaart?

Uitvaart 2004 toont laatste trends en ontwikkelingen op uitvaartgebied

15 september 2004

Van 16 tot en met 18 september aanstaande vindt in Jaarbeurs Utrecht Uitvaart 2004 plaats. Deze vierjaarlijkse beurs vormt dé ontmoetingsplek voor iedereen die werkzaam is in de uitvaartsector en wordt georganiseerd door VNU Exhibitions Europe met medewerking van het Platform Uitvaartwezen. Bezoekers van Uitvaart 2004 krijgen een goed beeld van de laatste trends en ontwikkelingen binnen het uitvaartwezen. Niet alleen op het gebied van drukwerk, kunst, grafkisten en vervoer, maar bijvoorbeeld ook wat betreft de inrichting van crematoria en begraafplaatsen. Een algemene trend is overigens dat uitvaarten steeds persoonlijker worden; meer en meer Nederlanders geven hier hun eigen specifieke invulling aan. Tijdens Uitvaart 2004 worden verder tal van activiteiten georganiseerd. Zo geeft uitvaartdanseres Marileen Fabels dansimpressies en tonen kunstenaars in het Kunstpaviljoen hun visie en creativiteit ten aanzien van de uitvaartbranche. Uitvaart 2004 gaat op 16 september van start met de ondertekening van een belangrijke intentieverklaring door de voorzitter van de wereld uitvaartorganisatie FIAT-IFTA, de heer Albin.

Intentieverklaring
Met het ondertekenen van de intentieverklaring erkent de wereldorganisatie de normen voor het uitvaartwezen zoals deze recent door de Europese normcommissie in concept zijn opgesteld. Met de invoer van deze normen komt er een Europese standaard die alle uitvaartgerelateerde zaken definieert, wat zal zorgen voor meer eenduidigheid in de Europese uitvaartbranche. Wat wordt er bijvoorbeeld precies onder een urn verstaan en wat houdt balsemen exact in? Twee medewerkers van het Platform Uitvaartwezen zorgden hierbij voor de Nederlandse bijdrage. De FIAT-IFTA wil met de ondertekening van de intentieverklaring overigens meer dan alleen het erkennen en ondersteunen van de Europese normen. Het onderstreept tevens haar streven om op den duur ook op wereldwijd niveau een soortgelijke standaard in te voeren. Medeondertekenaar van de intentieverklaring zal de heer Lichtner zijn, de voorzitter van de Europese normcommissie.

Noviteiten
VNU Exhibitions Europe richt tijdens Uitvaart 2004 een speciaal Noviteiten Paviljoen in , waar exposanten hun allernieuwste producten zullen tonen. Een echte noviteit komt bijvoorbeeld van het jonge bedrijf PreGrave, dat tijdelijke grafmonumenten verhuurt. Deze monumenten kunnen worden gebruikt om de tijd te overbruggen tussen de begrafenis en het leveren van een definitief grafmonument, waardoor het graf er in de tussentijd minder kaal bijligt. Kunstenaar Radbout Spruit laat in het paviljoen zijn handgemaakte grafkisten zien, die qua vormgeving geheel afwijken van de standaard kisten. Nieuw is ook de Begraafplaatsbank van het bedrijf Memodes, gespecialiseerd in de inrichting en het beheer van begraafplaatsen. Deze bank heeft twee schuin naar elkaar toe gerichte zittingen, waardoor het voeren van een gesprek op de begraafplaats een stuk makkelijker moet worden. Verder toont de Groningse ingenieur Henk Rozema bezoekers zijn pratende grafsteen. Deze is nog in ontwikkeling, maar in de toekomst kunnen overledenen via een plat lcd-schermpje in deze steen hun laatste boodschap aan de mensheid laten zien en horen.

Meer activiteiten
Op 16 september vindt de onthulling plaats van de maquette van het Nederlands Uitvaartmuseum, een nieuw museum waarvan de bouw in 2005 van start gaat. Daarnaast doet Anneke de Snayer op Uitvaart 2004 haar Proeve van Meesterschap in de Bloemsierkunst, het hoogst haalbare examen in de Nederlandse bloemsierkunst. De Snayer koos als onderwerp voor haar Proeve “Vervoersversieringen bij plechtigheden”en verzorgt voor haar Proeve tijdens Uitvaart 2004 onder meer de versiering van een tractor, een koets, een Harley Davidson en een oranje rouwauto. Het meest actuele activiteitenoverzicht vinden bezoekers op de website van Uitvaart 2004, www.uitvaartexpo.nl

Praktisch
Data: donderdag 16 tot en met zaterdag 18 september. Openingstijden: 16 en 17 september 11.00-22.00 uur, 18 september 10.00-17.00 uur. Locatie: Jaarbeurs Utrecht. Toegang: gratis op vertoon van uitnodigingskaart, te verkrijgen via exposanten. Tijdens de beurs zijn kaarten aan de kassa te koop voor € 12,50. Kijk voor meer informatie ook op www.uitvaartexpo.nl.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >