nieuws

Facultatieve
Sponsors

Veel ouders hebben voogdij niet geregeld

19 augustus 2015

Jonge ouders in de leeftijd van 18 tot 34 jaar blijken niet goed voorbereid te zijn op onverwachte gebeurtenissen. Zo heeft 83% van de jonge gezinnen niet officieel vastgelegd wie de voogdij over hun kinderen krijgt mocht beide ouders iets overkomen. Ook heeft bijna de helft (46%) van de jonge ouders niets geregeld wat betreft nalatenschap. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van coöperatie DELA naar aanleiding van hun nieuwe campagne ‘Wat je meegeeft, is wat je straks achterlaat’.

Met name jonge ouders regelen weinig voor later. Bij ouders in de leeftijd van 35 tot 49 jaar ligt het percentage dat wel iets heeft geregeld qua nalatenschap namelijk een stuk hoger (73%). Maar ook in deze groep heeft bijna 76% nog niet officieel vastgelegd wie de voogd van hun kinderen wordt. De belangrijkste reden die ouders noemen om nog geen zaken te regelen voor later, is dat er nog niet over is nagedacht.
Coöperatie DELA herkent dit. Martin Kersbergen, merkstrateeg bij DELA: “In de dagelijkse praktijk komen onze uitvaartverzorgers en nabestaandenconsulenten situaties tegen waarbij zaken niet goed zijn geregeld. Nabestaanden komen in vervelende situaties terecht die voorkomen hadden kunnen worden. Bijvoorbeeld familieruzies die ontstaan door het ontbreken van een testament of dat een rechter moet beslissen wie de voogdij over de kinderen krijgt als beide ouders zijn overleden en er niemand officieel is aangewezen als voogd. Daarom vinden wij het belangrijk om nu al na te denken over later.”

Wel zaken regelen voor later
Driekwart van de Nederlandse ouders heeft wel zaken vastgelegd voor later. Zij doen dat vooral in de vorm van een uitvaartverzekering (43%), een testament (34%), geld opzijzetten voor de kinderen (17%) of een overlijdensrisicoverzekering (8%).

Geld opzijzetten
Nederlandse ouders vinden het belangrijk om geld opzij te zetten voor mijlpalen in het leven van hun kind(eren). Meer dan acht op de tien (83,5%) ouders zet geld opzij voor hun kroost en nog eens 7,4% is van plan om dit op korte termijn te gaan doen. Slechts 9,1% zet geen geld opzij voor zijn of haar kinderen.
Ouders hoeven het gelukkig niet allemaal alleen te doen, want 44,1% van de grootouders stort ook maandelijks een bedrag op een speciale rekening voor hun kleinkinderen. Het merendeel (59,5%) van de ouders en grootouders zet een bedrag tot 25 euro per maand per kind opzij, een kwart (24,5%) tussen 26 en 50 euro en 5% zorgt er zelfs voor dat er iedere maand meer dan 100 euro wordt bijgeschreven op een speciale rekening voor het (klein)kind.

Mijlpalen
Ruim 60% van de ouders geeft aan het geld opzij te zetten voor de studie van hun kind, daarnaast wil 30,3% het geld ook gebruiken zodat hun kind het rijbewijs kan halen. Een op de vijf ouders zet ook geld opzij voor het eerste (koop) huis van de kinderen. Een tendens die aansluit op de recente debatten rondom financiering van eigen woningen bij starters.

Grootouders zetten niet speciaal voor een bepaalde mijlpaal van hun kleinkind geld aan de kant maar laten het bedrag op een bepaalde leeftijd vrijkomen zodat de kleinkinderen zelf mogen bepalen wat ze er mee doen.

Wat je meegeeft, is wat je straks achterlaat
Met het nieuwe gedachtegoed ‘Wat je meegeeft, is wat je straks achterlaat’ wil coöperatie DELA opnieuw Nederland stimuleren om mooie woorden met elkaar te delen. Ook prikkelt het om na te denken over later. Want om je kinderen bepaalde dingen mee te geven in het leven, moet je soms nu alvast zaken regelen. DELA heeft veel kennis en ervaring hoe je zaken bij leven goed kunt regelen voor je dierbaren. Van de uitvaartverzekering tot de spaarverzekering. Van adviezen rondom voogdij tot nalatenschap en schenken. En uiteraard alles wat komt kijken rondom het verzorgen van een uitvaart. Op het platform dela.nl/watjemeegeeft wordt deze kennis en ervaring gedeeld door experts en lezers. Zo zijn er naast mooie verhalen ook antwoorden te vinden op vragen zoals hoe je de juiste voogd kiest en wat de risico’s zijn van het niet tijdig regelen van de voogdij.

*Uitgevoerd door Multiscope onder meer dan 1.000 respondenten in mei 2015

Over de verzekeringen van DELA:
Coöperatie DELA helpt met haar verzekeringen om zaken goed te regelen voor later. Met het DELA UitvaartPlan verzekert men zich voor een goed verzorgde uitvaart voor een klein bedrag per maand. De overlijdensrisicoverzekering van DELA, het LeefdoorPlan, beschermt nabestaanden tegen financiële problemen bij overlijden. En met de spaarverzekering van DELA, het CoöperatiespaarPlan, zet men geld opzij voor minimaal 10 jaar tegen een vaste rente van 2,75%. Het CoöperatiespaarPlan valt niet onder het depositogarantiestelsel. Loop geen onnodig risico. Lees de financiële bijsluiter. Het risico van dit product is zeer klein.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >