nieuws

Facultatieve
Sponsors

Van der Zwaag Uitvaartzorg wil crematorium realiseren in Oudehaske

21 mei 2015


Van der Zwaag Uitvaartzorg uit Heerenveen-Oranjewoud wil een crematorium realiseren in Oudehaske. Volgens directeur Peter de Jong zijn de plannen inmiddels in een vergevorderd stadium.

De gemeente De Friese Meren is in principe akkoord met de beoogde ontwikkeling ten westen van het Businesspark Friesland West aan de zuidzijde van de A7. Voor de ontwikkeling van het crematorium is een bestemmingsplanprocedure nodig. Er zal binnenkort een inloopbijeenkomst worden georganiseerd in Oudehaske.

Van der Zwaag Uitvaartzorg heeft in de ontwikkeling van het crematorium het uitgangspunt ‘Rust en ruimte met respect voor mens en milieu’ centraal gesteld.

Rond het crematorium worden waterpartijen en groenstroken aangelegd. Vanuit de aula heeft men straks zicht op een grote vijver met daarin een eiland.

“Met het realiseren van het nieuwe crematorium wordt de keuzemogelijkheid voor de nabestaanden vergroot en kunnen wij beter inspelen op de wensen van onze clientèle” aldus De Jong.

Naast het te realiseren crematorium werkt Van der Zwaag Uitvaartzorg vanuit het Afscheidshuis te Oranjewoud, uitvaartcentrum Westermeer te Joure en uitvaartcentrum Spanjaardslaan te Leeuwarden.

Reageer op dit artikel

Reacties:


30 mei 2015 om 19:38

maaike de Vries Oosterbaan

wij vinden het niet een prettig idee een crematorium zo dicht bij de Jousterweg . waarom niet aan de andere kant van de A7 Veldweg daar is geen een die op het crematorium uitziet.


Uw reactie op dit artikel

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE